เทศบาลตำบลวิชิตเปิดร้าน “Vichit Shop”

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดร้านแสดงสินค้าและวานฝีมือของชุมชนตำบลวิชิต

ภูเก็ตร่วมกับ ทต.วิชิต ฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการเกิดเหตุแผ่นดินไหวประจำปี 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่บริเวณอุโมงค์แยกดาราสมุทร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิตให้ความรู้การปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ. ศ. 2540

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมระแงงเทศบาลตำบลวิชิต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

เทศบาลตำบลวิชิตทำบุญปีใหม่พร้อมทอดผ่าป่าสามัคคี

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ลานธรรม ศาลาพุทธอเนกประสงค์ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

ทต.วิชิต จัดโครงการแก้ปัญหาการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลวิชิต  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดโครงการแก้ปัญหาการใช้น้ำมันทอดซ้ำ  ประจำปีงบประมาณ  2560

ทต.วิชิต ตั้งโต๊ะร่วมพิธีอิ้วเก้ง

ทต.วิชิต ตั้งโต๊ะร่วมพิธีอิ้วเก้ง

เทศบาลตำบลวิชิต ตั้งโต๊ะรับพระร่วมพิธีอิ้วเก้ง ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว โดยมี นายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต

ทต.วิชิต  มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค  ศาลเจ้าในเขตตำบลวิชิต

ทต.วิชิต มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ศาลเจ้าในเขตตำบลวิชิต

นายกรีฑา  โชติวิชญ์พิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค  ทั้งนี้ทาง  คิง  เพาเวอร์  ภูเก็ต  สถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต     มอบเงินสด  จำนวน  200,000  บาท  ให้แก่ศาลเจ้าจ้อสูก้งนาค า และศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว  เพื่อเป็นการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก  ประจำปี  2559  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2559  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต
ทต.วิชิต มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ศาลเจ้าในเขตตำบลวิชิต ทต.วิชิต มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ศาลเจ้าในเขตตำบลวิชิต

ทต.วิชิต เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด “หนูน้อยนพมาศ และ นางนพมาศ” ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลวิชิต เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด “หนูน้อยนพมาศ และ นางนพมาศ” ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลกว่า 38,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รับจำนวนจำกัดประเภทละไม่เกิน 20 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมกันส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

มหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10

มหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10 จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 19.00น. ที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นาย ทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายนิมิต เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

ทต.วิชิตจัดโครงการอบรมการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ

เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการอบรมการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักเทศบาลตำบลวิชิต นายวิเศษ สบายจิตร ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วย นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วม

ทต.วิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

ทต.วิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมระแงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต โดยทางคณะศึกษาดูงาน ได้เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การจัดการขยะ และได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางเทศบาลตำบลป่าคลอกได้มอบของที่ระลึกให้กับเทศบาลตำบลวิชิตอีกด้วย

ทต.วิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.เขาคราม จ.กระบี่

ทต.วิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.เขาคราม จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมระแงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ โดยทางคณะศึกษาดูงาน ได้เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการ และได้เดินเยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวิชิตและได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ได้มอบของที่ระลึกให้กับเทศบาลตำบลวิชิตอีกด้วย