นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ “คืนต้นตาลให้แหลมพรหมเทพ” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 53 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน สาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชนชาวไทยใหม่ราไวย์

วันนี้ (11 พ.ค.) นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทย ใหม่หาดราไวย์ เกี่ยวกับเรื่องระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เหมาะสมแก่การดำรงชีพของชุมชนไทยใหม่


เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25  ก.พ 53  ที่เทศบาลตำบลราไวย์  นายไชยวัฒน์  เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้อง CCTV ในที่สาธารณะ โดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์

วันนี้ (3 ก.พ. 53) นางอรพินธ์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ขอรับบริจาควัสดุรีไซเคิล (ขวดแก้ว) สร้างบุญ เทศบาลตำบลราไวย์” ภายใต้โครงการ สนับสนุนความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อคืนวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีพระพรหม แหลมพรหมเทพ นายวิชัย ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 10” ประจำปี 2552 และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  30 พฤศจิกายน 2552 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์  นายเสทือน  มุขดี  ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2552 ครั้งที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์
นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์  เปิดเผยว่า ตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ตนั้นเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแหลมพรหมเทพ เกาะราชา เกาะโหลน หาดราไวย์ หาดในหาน และอื่นๆอีกหลายแห่ง

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นายเสทือน  มุขดี ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัยสมัยที่ 3 โดยมีนายอรุณ  โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม

นายอรุณ โสฬส  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมพรหมเทพ แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขณะนี้ คาดว่า

นายอรุณ  โสฬส  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า แหลมพรหมเทพของจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นายอรุณ  โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานการประชุมซ้อมแผนอพยพประชาชนจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ