ทต.ราไวย์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559

เทศบาลตำบลราไวย์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ. โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา งานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำยลราไวย์ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภา นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทต.ราไวย์ จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ โครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ปี 2559

605A4705

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ เพื่อตัดสินภาพถ่าย ซึ่งได้มีการจัดประกวดตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 โดยการประกวดได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทวิถีชีวิต

ทต.ราไวย์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

605A4638

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น. ณ อาคารประชุมหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ นาย ธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อพปร. เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

ผู้ว่าฯภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหาร ทต.ราไวย์ออกเยี่ยมเยียนมัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์

605A4550

เมื่อเวลา 18.00 . วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ มัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ ตำบลราไวย์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และสมาชิกสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องชาวมุสลิมที่ อยู่ในช่วงเดือนละศีลอด ทั้งนี้ในช่วงหนึ่งเดือนของการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ถือเป็นการฝึกฝนร่างกายจิตใจให้มีความ หนักแน่น อดทน ละเว้นการทำความชั่ว ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิม

รองผู้ว่าฯภูเก็ตและนายกเทศมนตรีวิชิต เยี่ยมเยียนมัสยิดกียามุดดีน

8V1A2939 8V1A3012

เวลา 18.45 น. ที่มัสยิดกียามุดดีน บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องชาวมุสลิมที่ อยู่ในช่วงเดือนละศีลอด ทั้งนี้ในช่วงหนึ่งเดือนของการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ถือเป็นการฝึกฝนร่างกายจิตใจให้มีความ หนักแน่น อดทน ละเว้นการทำความชั่ว ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิม

ผู้ว่าฯภูเก็ตและนายกเทศมนตรีราไวย์เยี่ยมเยียนมัสยิดนูร่นอีบาดะห์

605A4462

เมื่อเวลา 18.00 . วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ บ้านไสยวนหมู่ 1 ตำบลราไวย์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์และสมาชิกสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องชาวมุสลิมที่ อยู่ในช่วงเดือนละศีลอด ทั้งนี้ในช่วงหนึ่งเดือนของการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ถือเป็นการฝึกฝนร่างกายจิตใจให้มีความ หนักแน่น อดทน ละเว้นการทำความชั่ว ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิม

ทต.ราไวย์ร่วมประชุมหารือเรื่องปัญหาการก่อสร้างอาคาร

8V1A2578

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือกรณีภาคเอกชนจะมาลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวนหลายราย แต่ติดปัญหาการก่อสร้างอาคารสูงสุดได้ไม่เกิน 23 เมตรในพื้นที่บริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ทั้งนี้เพื่อขอความเห็นในการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทต.ราไวย์มอบเงิน อินทผาลัม และน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนมัสยิดในราไวย์

605A1379

ที่มัสยิดนูร่นอิบาดะห์ (บ้านไสยวน) เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมต้อนรับ สู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1437 โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมมอบน้ำดื่ม อิทผาลัม และเงินสนับสนุนให้แก่มัสยิดในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ ซึ่งมีโต๊ะอิหม่ามของแต่ละมัสยิดเป็นผู้รับมอบ

นายกฯราไวย์ ร่วมสัมมนาให้ความรู้และรับฟังความเห็นด้านอาหารเกษตรปลอดภัย

605A1002

นายกฯราไวย์ ร่วมงานสัมมนาให้ความรู้และรับฟังความเห็นกระบวนการผลิต การตลาด สู่ผู้บริโภค ด้านอาหารเกษตรปลอดภัย เพื่อประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการ สัมมนาให้ความรู้และรับฟังความเห็นกระบวนการผลิต การตลาดสู่ผู้บริโภค ด้านอาหารเกษตรปลอดภัย จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 ซึ่งจังหวัดภูเก็ต สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับพลังประชารัฐ จัดขึ้น โดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ร่วมอภิปราย และมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสัมมนา

ทต.ราไวย์อบรม ”หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่”#1 ปี 2559

605A1105

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.00น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายภัทรพล ประทีป ณ ถลาง รองปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและอพปร. เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอบจ.ภูเก็ตเข้าร่วม

ทต.ราไวย์ จัดโครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

เมื่อเวลา19.00น. 24 มีนาคม 2559 ที่บริเวณหาดในหาน  นาย  อรุณ  โสฬส  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์

จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559

เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์เตรียม จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม “วิถีราไวย์”ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์เตรียม จัดงานถนนศิลปวัฒนธรรม “วิถีราไวย์”ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 21  มี.ค. 59  ที่ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส