แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์”

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ นายสะเทือน มุกดี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์

ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ ที่ได้รับคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่มัสยิดบ้านไสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รื้อบ้านชาวเลราไวย์ 2 หลัง ซึ่งศาลพิพากษาถึงที่สุดและถูกบังคับคดีไม่เป็นผล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณบ้านเลขที่ 123/5 และ 131 ซอยมุขดี หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ลงนาม MOU โครงการ “ผู้บริหารห่วงใยความปลอดภัยคนในองค์กร”

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต

นายก ทต.ราไวย์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักษ์พานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ ตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ประชาชนในพื้นที่ราไวย์ เข้าร่วม

ทต.ราไวย์ จัดซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ทต.ราไวย์ จัดซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 กันายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ สะพานท่าเทียบเรือราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมด้วย นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์เป็นผู้กล่าวรายงานของโครงการ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

ทต.ราไวย์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ทต.ราไวย์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ภูเก็ต นายเกียรติศีกดิ์ เกษมพันธุกุล ประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559 โดยมีนาย พิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตีตำบลราไวย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทต.ราไวย์ จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจร

ทต.ราไวย์ จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.เมือง ภูเก็ต นาย พิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานใน จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมด้วย นายประพจน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมือง ภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม

ทต.ราไวย์ เปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงอาคารสำนักงาน

ทต.ราไวย์ เปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นาย ธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงอาคารสำนักงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้รับเข้าการฝึกอบรม เข้าร่วม

ทต.ราไวย์ มอบถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลราไวย์ มอบถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00น. อุโบสถวัดสว่างอารมณ์ นายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษาให้กับวัดสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ ประชาชนเข้าร่วม

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ วัดสว่างอารมณ์ นายวชิรพันธ์ ทองดี ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในการจัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง ผู้อำนวยการจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นักเรียนและประชาชน เข้าร่วม
เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา เทศบาลตำบลราไวย์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา
การสมโภชเทียนพรรษา ได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ทต.ราไวย์จัดโครงการกิจกรรมร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการกิจกรรมร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนราไวย์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ หมู่ที่ 6 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์. เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนกิจกรรมลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนเราไวย์ พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์. ดำรงเชื้อ. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์. หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลราไวย์. ตัวแทนกลุ่มร้านค้าสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆและนักเรียน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก