ฉลอง จัดฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ฉลอง "จัดฝึกอบรมอาชีพ" เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน
ฉลอง “จัดฝึกอบรมอาชีพ” เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมนากก หมูที่5 ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรม “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2558” เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรม “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2558” เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดอบรม แก่เจ้าหน้าที่ลากูน่า เซอร์วิส เซ็นเตอร์

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหยุดหายใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหยุดหายใจ”

อบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นสูง ณ รพ.กรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นสูง”
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นสูง”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร

คลังจังหวัดภูเก็ต อบรมความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ

คลังจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ แก่ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด
คลังจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ แก่ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน