อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

วันที่ 1 มิ.ย.60 เวลา10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

พ่อเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 60 ที่โรงเรียนบ้านสะปํา “มงคลวิทยา” นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

มติที่ประชุม ส.อบจ.ภูเก็ตเลือกนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ นั่งกรรมการผู้แทน อบจ.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.พ.60 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ตสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่าย 19 อปท.

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง วันคล้ายวันประสูติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09 น. ณ พลับพลาที่ประทับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ตเร่งเสริมความรู้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา 4 ปี

วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ที่โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต คว้า 16 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย

จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559