อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง

อบจ.ภูเก็ตจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ตแถลงข่าว “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561”

วันที่ 14 ส.ค. 61 ที่โรงแรมเดอะเมโทรโพล อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 1

วันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

บริการรถโพถ้องฟรี แก่ประชาชนในการเดินทางร่วมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง 26 ต.ค. นี้

อบจ. ภูเก็ตให้บริการรถโพถ้องฟรี แก่ประชาชนในการเดินทางร่วมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ต.ค. นี้

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า

อบจ.จัดประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561-2564

วันที่ 1 ส.ค. 60 ที่ศาลาประชาคม อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

วันที่ 1 มิ.ย.60 เวลา10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

พ่อเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 60 ที่โรงเรียนบ้านสะปํา “มงคลวิทยา” นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

มติที่ประชุม ส.อบจ.ภูเก็ตเลือกนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ นั่งกรรมการผู้แทน อบจ.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.พ.60 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ตสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่าย 19 อปท.

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต