Phuket Roadshow to Vietnam 2024

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือ อบจ.ภูเก็ต นำผู้ประกอบการ โรดโชว์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน “Phuket Roadshow to Vietnam 2024” เพื่อดึงนักท่องเที่ยวตลาดเวียดนามเข้าภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อม บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบดิจิทัล

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต