ประชุม สโมสรโรตารี่ (ชั่วคราว) พรหมเทพ ภูเก็ต

 สโมสรโรตารี่ (ชั่วคราว) พรหมเทพ ภูเก็ต ภาค 3330
สโมสรโรตารี่ (ชั่วคราว)
พรหมเทพ ภูเก็ต ภาค 3330

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 19.30 น. สโมสรโรตารี่ (ชั่วคราว) พรหมเทพ ภูเก็ต