เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ย. 52 ที่โรงแรมฮิลตันอาคาเดียภูเก็ต สมาคมนักวิจัยทันตแพทย์นานาชาติ ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและสหพันธ์แพทย์นานาชาติ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

กศ.บป. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลถลาง จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพดี” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน

นายวิชิต  เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมนานาชาติ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 (ACOHPSC) ในวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมถาวรปาล์มบีช รีสอร์ท จ. ภูเก็ต

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009” โดย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ได้ลงนาม ตกลงเครือข่าย รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

หลายๆคนคงมีช่วงเวลาของชีวิตในที่ทำงานมากว่าที่อื่น วันหนึ่งๆใช้เวลาไป 8-9 ชั่วโมง นั่งทำงานอยู่กับเจ้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน เมื่อกายแถมยังเมื่อยใจอีกด้วย วันนี้เรามีวิธีออกกำลังกายสำหรับชาวทำงานมาแนะนำกัน

วันนี้ (26 ส.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ตแกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนสปา จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Technical consultationg on Re-emergence of Chikungunya Fever

นายมานิต นพอมรวดี รมช.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ขณะนี้สถานการณ์ของโรคอยู่ในช่วงที่เบาบางลง และในภาพรวมประชาชนก็ตื่นตัวรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและป้องกันโรค

หลายๆคนอาจเคยเชื่อว่า การที่เราไม่ได้ลูกชายอย่างใจหวังนั้นเป็นความผิดของภรรยาแสนดี แต่ความเชื่อเช่นนี้คงต้องล้างเสียใหม่

วันวันหนึ่ง เราเคยลองนับดูหรือเปล่าว่า เราต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละกี่ชั่วโมง ทำให้เกิดอาการล้าตามร่างกาย