จังหวัดภูเก็ต ติดตามสถานการณ์หมอกควัน

จังหวัดภูเก็ตสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด
จังหวัดภูเก็ตสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2558 บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี