สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจับมือภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ของทุกปี
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจับมือภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ของทุกปี

วันนี้ (29 พ.ค. 58) ที่บริเวณล็อบบี้โถง ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม พาราไดส์ภูเก็ต นายสุธี ทองแย้ม

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต”
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต