Phuket Stat: ผู้ถือครองที่ดินอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)

Sirinat National Park

ผู้ถือครองที่ดินอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หรือบริเวณหาดในยาง มีจำนวน 287 ราย และรวมเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่

Phuket Stat: ผลสำรวจความคิดเห็นจัดระเบียบชายหาดภูเก็ต

Phuket New Beach

ผลสำรวจความคิดเห็นจัดระเบียบชายหาดภูเก็ต มีผู้พึงพอใจ 67.5% พึงพอใจปานกลาง 28.9% พึงพอใจน้อย 2.2% และไม่พึงพอใจ 1.4%

ที่มา สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต