คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “การฝึกอบรมกระบวนการส่งเสริมและเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุดโครงการมหาวิทยาลัยพอเพียง”

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009” โดย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ได้ลงนาม ตกลงเครือข่าย รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

บริการวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่นเป็นภารกิจของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจ

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ชุมชนพอเพียง และการจัดทำแผนชุมชน

เด็กชายพีรศักดิ์ แซ่อึ๋ง หรือน้องปิง นักเรียนชั้น ม.3/11 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ชื่อนี้กำลังจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวภูเก็ต เพราะเขาคือตัวแทนหนึ่งเดียว ที่ได้ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 ก.ย. 52 ที่โรงยิมเนเซี่ยม 1 สะพานหิน ภูเก็ต นางสาวสมใจ  สุวรรณ ศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลพิบูลคัพครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักกีฬาเข้าร่วม

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายปิยะ  ภรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

อะริกะโต …..ขอบคุณ…….แท้งกิ้ว …… เป็นเสียงที่ดังขึ้นในหมู่บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2552 ระหว่างคนสามกลุ่ม

“องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาค หรือ ASEAN” หลายคนคงรู้จัก และได้ยิน แต่จะมีสักกี่มากน้อยคนที่จะรู้ถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ขององค์กร โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดี รศ.สมชาย สกุลทัพ รองอธิการบดี คณะอาจารย์นักศึกษา สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับคณะอาจารย์ 4 คน พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท 12 คน จากมหาวิทยาลัยอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมการสร้างพลังสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นคุณค่าของตนเอง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้กล้องดิจิตอลสำหรับงานถ่ายภาพทางด้านวิทยาศาสตร์” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมสืบศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 5 วิทยาเขต


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป และกระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ “NJ Spelling Bee 2009”รอบคัดเลือกประจำภาคใต้