รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว จัดงานนิทรรศการรำลึก 100 ปีบางเหนียว

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14

ทต.รัษฎา จัดโครงการนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ “รัษฎาวิชาการ ครั้งที่ 4”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมศูนย์ CIC ภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) Creativity & Innovation Center ให้การต้อนรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชม กับ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสการเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบปะนักเรียนหน้าเสาธงฯเน้นย้ำให้ทุกคนเป็น เด็กดี

วันที่ 7 ก.พ. 61 เวลา 08.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต,

รร.เทศบาลบ้านบางเหนียวคว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์สมัยที่ 6 – ทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนซ์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทีมทูบีนัมเบอร์วันแดนซ์เซอร์ไซน์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

ตำรวจสันติบาลจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 8 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตพัฒนาเมืองจัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการแข่งขันหุ่นยนต์

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับ บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

พ่อเมืองภูเก็ต พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียน โรงเรียน พุทธมงคลนิมิต

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตคว้ารางวัล 1 ใน 100 โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตคว้ารางวัล 1 ใน 100 โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาชุมชน
(จากซ้าย): นางอรัญยา นิลพัฒน์ (ผู้อำนวยการ), นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์ยี่หล้า (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3), นางปานจันทร์ ประเสริฐ (รองผู้อำนวยการ), นางอรอนงค์ ฤทธิเดช (รองผู้อำนวยการ)

 

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 1 ใน 100 โรงเรียน จากการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน” แม่แบบแห่งการศึกษาไทย

โดยพิจารณาและมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นนี้ให้กับ 100 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตมีคะแนนการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 90 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ทั้งนี้โรงเรียนทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

“รางวัลนี้คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ลากูน่าภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่โรงเรียนอนุบาลของเรามีอายุครบ 25 ปี กับจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 3,399 คน เราภูมิใจในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย” นางสาวแพร สุนันทารักษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตกล่าว

“ภารกิจของเรามุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด การทำงานในแต่ละวันจึงเต็มไปด้วยความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็ก ครู และผู้ปกครองไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมร่วมกัน” นางอรัญยา นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตกล่าว

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยลากูน่าภูเก็ต หรือร่วมบริจาคได้ที่ www.LagunaPhuket.com/CSR หรือเฟซบุค @LagunaPhuketCSR