หลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสแกลลอรี่ และชื่นชมผลงานศิลปะของศิลปินที่ชื่อว่า ‘นก สุนทร’ ผมตั้งคำถามเขาไปว่าเหตุใดผลงานที่เห็นจึงมีกลิ่นอายความเป็นไทยแทบทุกชิ้นงาน…