นาย ประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเจ้าและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2552

เมื่อเวลาประมาณ 09.09น.วันที่ 9 กันยายนนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง สี่แยกบ้านท่าเรือ อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและเสวนา ลูกปัดโบราณย่านอันดามัน

วันที่ 5 กันยายน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน10เริ่มเข้าสู่ช่วงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบวันแรกบรรดาพุทธ ศาสนิกชนทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ร่วมกันทำบุญ รับวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะกลับมาเยี่ยมลูกหลานเป็นเวลา 15 วัน หรือจัดงานจนถึง วันแรม 15 ค่ำเดือน 10

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมสืบศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 5 วิทยาเขต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีทำบุญเสริมมงคลบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2552 ในการนี้มี รศ.สมชาย สกุลทัพ รองอธิการบดี


ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์ ความงดงาม เเละอารยธรรมให้เเก่สังคม เมื่อวันเวลาผ่านไปคุณค่าของสิ่งนี้กลับถูกลดทอน เเละลืมเลือนในท้ายที่สุด