ศาลเจ้าท่าเรือมี องค์พระโป้เส่ง ไต่เต่ (หงอ จินหยิน) เป็นพระประธาน ท่านเป็นเทพเจ้า ที่มีความสามารถ ในวิชาแพทย์แผนโบราณ เลื่องลือในการ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ จากประวัติคุณงามความดี และความสามารถ ในวิชาแพทย์โบราณ


ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเลี่ยนลื้อ  อ๊ามสะพานหิน ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2538 โดยได้รับการอนุญาตการก่อสร้าง จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัยท่านเฉลิม พรหมเลิศ และ คุณสมบูรณ์ คู่พงศกร เป็นประธานศาลเจ้า

ศาลเจ้าปุดจ้อตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต จากหลักฐานอ้างอิง ในสมัยอดีต มีผู้เล่าว่า เดิมที่ตั้งศาลเจ้าปุดจ้อเป็นศาลเจ้าเต้กุน (กวนอู) ซึ่งสร้างเป็นอาคารไม้หลังคามุงจากสถานที่แห่งนี้

อ๊ามบางเหนียว หรือ ศาลเจ้าต่าวบู้เก๊ง  หรือ มูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้า เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 ชาวบ้านเรียกว่า ศาลเจ้าต่าวโบ้เก๊ง หรือฉ้ายตึ๋ง เป็นที่ทราบกันว่า มีคณะงิ้วจีน คณะกังฉ๊ายฮี่ เดินทางมาจากเมืองจีน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 52 ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง นางสาวอัจจิมา  หนูคง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง นายกำพล  สกุลจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอถลาง ได้เชิญสถาปนิกในจังหวัดภูเก็ตและจากทั่วประเทศ

เทศกาลถือศีลกินผักก็ใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้วในวันที่ 18-26 ตุลาคมนี้  มีหรือเราจะพลาดที่จะนำเสนอเรื่องราวอันน่าสนใจแก่ท่านผู้อ่าน ประเพณีนี้นับเป็นของคู่เมืองภูเก็ตก็ว่าได้

นาย ประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเจ้าและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2552

เมื่อเวลาประมาณ 09.09น.วันที่ 9 กันยายนนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง สี่แยกบ้านท่าเรือ อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและเสวนา ลูกปัดโบราณย่านอันดามัน

วันที่ 5 กันยายน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน10เริ่มเข้าสู่ช่วงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบวันแรกบรรดาพุทธ ศาสนิกชนทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ร่วมกันทำบุญ รับวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะกลับมาเยี่ยมลูกหลานเป็นเวลา 15 วัน หรือจัดงานจนถึง วันแรม 15 ค่ำเดือน 10

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมสืบศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 5 วิทยาเขต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีทำบุญเสริมมงคลบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2552 ในการนี้มี รศ.สมชาย สกุลทัพ รองอธิการบดี


ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์ ความงดงาม เเละอารยธรรมให้เเก่สังคม เมื่อวันเวลาผ่านไปคุณค่าของสิ่งนี้กลับถูกลดทอน เเละลืมเลือนในท้ายที่สุด