ตำนานศาลเจ้าเชิงทะเล

เมื่อปี พ.ศ. 2534 ทางบ้าน ทิน-เล่ คือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงทะเลปัจจุบัน มีคนจีนจากโพ้นทะเลและฝรั่งชาวอังกฤษ ได้เข้ามาบุกเบิกทำกิจกรรมเกี่ยวกับแร่ดีบุก ชาวจีนทำเหมืองแร่ดีบุกโดยใช้แรงงานเป็นหลัก ลักษณะการทำขอคนจีนสมัยนั้น เรียกตามภาษาพื้นบ้าน

ศาลเจ้าซัมเทียนเฮวกึ๋ง หรือศาลเจ้าแม่ย่านาง ตั้งอยู่บริเวณถนนกระบี่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2396 โดยหลิ่มบุนซุ่น ชาวภูเก็ตนิยมไปนมัสการแม่ย่านางเรือ มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านการเดินเรือทางทะเลทั่วไป สามารถปัดเป่าให้พ้นภัยวิบัติได้

ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท่ซู แห่งนี้เรียกว่า  ศาลเจ้าไท้ซู  เดิมตรงจุดนี้เป็นที่ดินของกำนันเซียวเบ๊ะ มีกรรมกรจีนกลุ่มหนึ่งปลูกกระท่อมอาศัยอยู่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2410 เพื่อรับจ้างทำเหมืองแร่ให้แก่ หลวงพิทักษ์ชินประชา

ชาวภูเก็ตมักเรียกกันว่า อ๊ามพ้อต่อก๊ง บ้างก็เรียกว่าอ๊ามไหว้เต่า ตั้งอยู่ติดกับ โรงเรียนเทศบาล บ้านบางเหนียว การก่อสร้างเป็นแบบจีนฮกเกี้ยนสมัยเก่า

ศาลเจ้ากะูทู้ หรือ เรียกว่า ศาลเจ้าในทู เป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่เริ่มประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ และ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวภูเก็ต

เดิมชาวจีนที่มาทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต ได้อัญเชิญรูปแกะสลักท่านจ้อซือก้งมาจากเมืองจีน  ซึ่งได้นำไปประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าเล็กๆด้านหลังโรงแรมถาวร

ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรือศาลเจ้าไถ้หงวนต๋อง  เป็นศาลเจ้าบูชาบรรพบุรุษตระกูลแซ่อ๋องสายฮกเกี้ยน  จาก ตงอี่จุนอ๋อง   หรือ  จ้ออ๋อง  ผู้เป็นข้าหลวงมณฑลฮกเกี้ยนในสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่าง พ.ศ.  1161 – 1450

การก่อสร้างศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ ไม่ปรากฏว่าเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.ใด ทราบแต่ว่า มีผู้มีจิตศรัทธา ชื่อหลวงสุนทรจีนประชา บริจาคที่ดิน ประมาณเกือบหนึ่งไร่ พร้อมทำการสร้างอ๊ามถวายให้

เมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา ชาวจีนอพยพ มาจากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน มาจังหวัดภูเก็ต โดยทางเรือ ผ่านทางประเทศสิงคโปร์ เมืองปีนัง สู่เกาะภูเก็ต ส่วนหนึ่งของชาวจีนฮกเกี้ยน เข้ามาอยู่อาศัย บริเวณบ้านสะปำและบ้านบางคู

ศาลเจ้าท่าเรือมี องค์พระโป้เส่ง ไต่เต่ (หงอ จินหยิน) เป็นพระประธาน ท่านเป็นเทพเจ้า ที่มีความสามารถ ในวิชาแพทย์แผนโบราณ เลื่องลือในการ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ จากประวัติคุณงามความดี และความสามารถ ในวิชาแพทย์โบราณ


ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเลี่ยนลื้อ  อ๊ามสะพานหิน ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2538 โดยได้รับการอนุญาตการก่อสร้าง จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัยท่านเฉลิม พรหมเลิศ และ คุณสมบูรณ์ คู่พงศกร เป็นประธานศาลเจ้า

ศาลเจ้าปุดจ้อตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต จากหลักฐานอ้างอิง ในสมัยอดีต มีผู้เล่าว่า เดิมที่ตั้งศาลเจ้าปุดจ้อเป็นศาลเจ้าเต้กุน (กวนอู) ซึ่งสร้างเป็นอาคารไม้หลังคามุงจากสถานที่แห่งนี้

อ๊ามบางเหนียว หรือ ศาลเจ้าต่าวบู้เก๊ง  หรือ มูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้า เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 ชาวบ้านเรียกว่า ศาลเจ้าต่าวโบ้เก๊ง หรือฉ้ายตึ๋ง เป็นที่ทราบกันว่า มีคณะงิ้วจีน คณะกังฉ๊ายฮี่ เดินทางมาจากเมืองจีน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 52 ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง นางสาวอัจจิมา  หนูคง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง นายกำพล  สกุลจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอถลาง ได้เชิญสถาปนิกในจังหวัดภูเก็ตและจากทั่วประเทศ