โชว์ศักยภาพด้านวิทย์ฯ ราชภัฏภูเก็ต ปลูกฝังเยาวชนรักวิทยาศาสตร์

โชว์ศักยภาพด้านวิทย์ฯ ราชภัฏภูเก็ต ปลูกฝังเยาวชนรักวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ