เตรียมจัดแสดง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง 58

ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง

ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดแถลงข่าว การจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558 และ การแสดงละครแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ถลาง