รายงานพิเศษ : ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต ปรับปรุงอาคารให้เป็นรูปแบบชิโน-โปรตุกีส

KBang Phuket

ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้มีการปรับปรุงตัวอาคารใหม่จากเดิมซึ่งมีอาคารธรรมดาให้เป็นอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีส หรือ อาคารแบบโคโลเนียล โดยมีแนวคิดที่ว่า ภูเก็ตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทย โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนในรูปแบบตึกชิโน-โปรตุกีสถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2446 และปัจจุบันยังคงมีอยู่ และที่สำคัญที่ตั้งของธนาคารกสิกรไทยแห่งนี้ยังได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นย่านเมืองเก่าอีกด้วย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่ว่าควรจัดทำให้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตในรูปแบบอาคารชิโน-โปรตุกีส ทั้งภายในและภายนอก ผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออก ตลอดจนการตกแต่งภายในที่มีลักษณะเป็นศิลปะแบบจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของธนาคาร

KBang Phuket
นางสาวสุทธิดา โชคมนทิน
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต

นางสาวสุทธิดา โชคมนทิน ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต กล่าวว่า ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร แต่ถ้าได้สังเกตจะพบว่าธนาคารซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการเป็นประจำยังไม่มีการสร้างเป็นอาคารในรูปแบบชิโนโปรตุกีสแบบเต็มตัว ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นว่าถ้าธนาคารปรับปรุงรูปแบบหรือโครงสร้างให้เป็นตึกชิโนโปรตุกีสนับเป็นเรื่องที่ดี

ซึ่งแนวความคิดและการออกแบบดังกล่าวเป็นของ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพราะนอกจากจะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและ ประชาชนที่มาใช้บริการยังรู้สึกประทับใจในการบริการที่รู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองอีกด้วย โดยภายในจะตกแต่งด้วยไม้ซึ่งออกแบบให้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุโรปและศิลปะจีน ทั้งโต๊ะและเก้าอี้ไม้ โคมไฟต่างๆ ดอกไม้ที่ประดับตกแต่ง ประตูด้านหน้าและประตูภายในอาคาร เป็นแบบบานเฟี้ยมไม้เก่าแก่ มีการนำศิลปะการเจาะช่องหน้าต่างและ ลวดลายปูนปั้นแบบอาร์ตเดโคมาใช้ได้อย่างกลมกลืนและสวยงาม ส่วนบริเวณทางขึ้นด้านล่างจะมีแผนที่และประวัติของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย สำหรับการก่อสร้างเราใช้ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด 3 เดือน และเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558  ที่ผ่านมา และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ตแห่งนี้ 

KBang Phuket
แผนที่เก่าตัวเมืองภูเก็ตติดประดับตกแต่งบริเวณทางขึ้นชั้น2
พื้นที่บริเวณทางการเงินผ่านตู้ ATM
พื้นที่ชั้นล่างบริเวณทางการเงินผ่านตู้ ATM

คุณจตุพร แป้นทอง ประชาชนที่มาใช้บริการกล่าวว่า ปกติจะใช้บริการธนาคารแห่งนี้เป็นประจำอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้พอทราบมาแล้วว่าจะมีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ก็คิดว่าดี และเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วได้มาใช้บริการคิดว่าดีกว่าแต่ก่อนมาก มีการออกแบบได้สวยงาม รู้สึกแปลกตาและน่าใช้บริการมากขึ้นเพราะไม่เคยใช้บริการของธนาคารใดๆที่เป็นรูปแบบนี้มาก่อน

KBang Phuket
ศิลปะการแกะสลักไม้เป็นรูปเรือใบแล่นอยู่ในทะเล แสดงถึงเอกลักษณ์ของเกาะภูเก็ต
KBang Phuket
บริเวณชั้น1 ภายในอาคาร

KBang Phuket

KBang Phuket

KBang Phuket

เพราะฉะนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวที่จังหวัดภูเก็ตของเรามีธนาคารในลักษณะเช่นนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ที่สำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของเมืองเก่าให้คงอยู่กับจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังจัดให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากมาใช้บริการและยังสามารถถ่ายรูปได้เพลินกันเลยทีเดียว  โดยเฉพาะกลางคืนธนาคารจะตกแต่งด้วยไฟอย่างสวยงาม ที่ตั้งธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

รายงานพิเศษ : โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามและมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ก่อสร้างเพื่อ รองรับการปฏิบัติศาสนกิจและบริการพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ แทนการใช้อาคารของท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งค่อนข้างคับแคบและแออัด ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ในการพัฒนาการเรียนการสอนของลูกหลานชาวมุสลิม เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาอาหารฮาลาล และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

สำหรับงบประมาณในการก่อสร้าง ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 250 ล้านบาท เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่เศษ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ

  • ระยะแรกในส่วนของอาคารมัสยิดกลางใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท
  • ส่วนระยะที่ 2 จะเป็นอาคารบริการซึ่งจะใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท รวม 250 ล้านบาท

โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

ขณะนี้ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว และสามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ สำหรับสถานที่ตั้งโครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา อยู่ที่บริเวณด้านข้างวิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

รถตู้โดยสารภูเก็ต ย้ายมาให้บริการที่ บขส.เก่า เริ่ม 15 ธ.ค.นี้

รถตู้โดยสารภูเก็ต ย้ายมาให้บริการที่ บขส.เก่า เริ่ม 15 ธ.ค.นี้

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม เป็นต้นไป งานสถานีขนส่ง สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จะทำการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร โดยให้รถตู้โดยสารปรับอากาศทั้งหมดย้ายมาให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสาร จากเดิมที่สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต 2 (บขส.ใหม่) ตรงถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา ไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 1

รายงานพิเศษ : ไร่วานิชสวีทคอร์น โฉมใหม่ เตรียมปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่วานิชสวีทคอร์น เตรียมปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่วานิช สวีทคอร์น เป็นไร่ที่มีแปลงปลูกข้าวโพดหวานขนาดกว่า 30 ไร่ ณ ใจกลางเมืองภูเก็ต ซึ่งถือได้ว่าหากเรานำข้าวโพดมาปลูกทางภาคใต้เป็นอะไรที่ปลูกยากมาก เพราะภาคใต้มีฝนตกบ่อย ข้าวโพดของที่นี่มีชื่อพันธุ์ว่า “ข้าวโพดหวาน” พันธุ์นี้จะมีรสชาติหวานกว่าพันธุ์อื่น และมีหนึ่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ทางไร่จะมีนักวิชาการของไร่คอยดูแล ซึ่งได้มีการปลูกข้าวโพดแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี หรือ ยาฆ่าแมลง และนำเอาผลผลิตเหล่านั้นมาแปรรูปที่ให้ทั้งคุณประโยชน์และความอร่อย ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดตอนนี้มีชื่อว่า Daily Fresh โดยจะมีทั้ง ข้าวโพดฝักสด ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดฝักอ่อน น้ำนมข้าวโพด และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุด คือ ชาไหมข้าวโพด และน้ำมัลเบอร์รี่ หรือน้ำลูกหม่อน

เนื่องจากเห็นว่ามีการก่อสร้างและปรับเปลี่ยนพื้นที่ ทาง Phuketindex จึงได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลไร่วานิชฯและได้ให้ข้อมูลกับเราว่า  ตอนนี้ทางไร่วานิช สวีทคอร์น ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการเปลี่ยนไร่ข้าวโพดธรรมดา ๆ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะได้ทั้งความสนุก และความรู้ไปพร้อม ๆกัน โดย มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว มีเพิ่มเติมในส่วนร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งของที่ระลึกก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางไร่ที่นำมาแปรรูป

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำผลผลิตจากทางไร่มาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางเช่น ครีมบำรุงผิว โลชั่น ลิป ฯลฯ เครื่องสำอางที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และยังมีการจัดทำฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ  เช่น แกะ กระต่าย มีการปูหน้าดินใหม่ เพื่อทำนา ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ โดยกิจกรรมเหล่านี้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมยังสามารถร่วมกิจกรรม ได้ลงมือทำนาปลูกผักกันจริง ๆ มีห้องแสดงกระบวนการผลิตต่าง ๆ ของการทำน้ำนมข้าวโพด มีการจัดซุ้มถ่ายภาพ และสุดท้ายมีการปรับปรุงที่จอดรถให้กว้างขวางมากขึ้น

ไร่วานิช สวีทคอร์น โฉมใหม่นี้จะเปิดให้ใช้บริการในช่วงเดือนมีนาคม 2558  โดยไร่วานิชสวีทคอร์นนี้ตั้งอยู่บริเวณหลังเทศบาลตำบลรัษฎา ใจกลางเมืองภูเก็ต

ไร่วานิชสวีทคอร์น เตรียมปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่วานิชสวีทคอร์น เตรียมปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่วานิชสวีทคอร์น เตรียมปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่วานิชสวีทคอร์น เตรียมปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่วานิชสวีทคอร์น เตรียมปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รายงานพิเศษ : โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางภูเก็ตที่ใช้ประโยชน์จนถึงปัจจุบันได้สร้างขึ้นในระหว่าง พ.ศ.2450 – 2456 ซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบยุโรป และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 โดยกรมศิลปากร และมื่อปี 2539 รัฐบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากก่อสร้างมานานประกอบกับประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ จึงมีมติให้ดำเนินการเตรียมก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่บนพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตบริเวณสนามเทนนิสและสนามชัย แต่ได้มีการต่อต้านจากประชาชนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างบนพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆและสนามเทนนิสยังเป็นพื้นที่ตั้งของสมาคมลอนเทนนิสจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นจึงมีการประชุมและเปลี่ยนแปลงสถานที่สร้างเป็นบริเวณพื้นที่ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เขต 4 ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ และได้มอบให้กับส่วนราชการ เพื่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด แทนพื้นที่บริเวณสนามชัยและสนามเทนนิสดังกล่าว โดยอาคารหลังเก่าจะบูรณะเป็นอาคารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ความคืบหน้าจากที่ได้มีการลงพื้นที่สำรวจ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จากการพูดคุยกับผู้มคุมงาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการดำเนินการเตรียมพื้นที่ และมีการตอกเสาเข็มได้ประมาณ 50 % ของตัวอาคาร และมีการขุดต้นไม้ใหญ่จากเดิมที่มีอยู่ออกเพื่อนำไปตัดตกแต่งกิ่ง เตรียมพร้อมไว้ปลูกและตกแต่งสวนในอนาคตหลังจากที่สร้างเสร็จ ผลงานโดยรวมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 5.12% ตอนนี้ผลการดำเนินงานจะดำเนินการไปเร็วกว่าแผนประมาณเกือบ 2% โดยการก่อสร้างใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (995 วัน) โดยมีผู้ดำเนินการก่อสร้าง คือ บริษัท หจก.ชุนเอี๋ยว ทีมร่วมค้า ใช้งบประมาณทั้งหมด 449,900,000 บาท

การสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

การสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

การสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

การสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

การสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

การสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานพิเศษ : โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง

โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตสู่หาดป่าตอง ซึ่งปัจจุบันการเดินทางจากตัวเองภูเก็ตไปสู่หาดป่าตองจะใช้เส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ตอนทางเลี่ยงเมือง) เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จนถึงอำเภอกะทู้ แล้วต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 อีก 5 กิโลเมตรจนถึงหาดป่าตอง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตสู่หาดป่าตอง สภาพเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจาจร มีเขตทางแคบ เส้นทางมีความคดเคี้ยวและลาดชัน

รูปแบบของโครงการ เป็นทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 6 ช่องจราจร (3ช่องทางจราจรต่อทิศทาง) โดยแบ่งเป็นช่องทางสำหรับรถยนต์ 2 ช่องทางจราจรต่อทิศทาง มีความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.50 เมตร และไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร และรถจักรยานยนต์ 1 ช่องทางจราจรต่อทิศทาง มีความกว้างจรจรละ 3.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายและขวากว้างช่องละ 0.50 เมตร โดยมีกำแพงคอนกรีต แบ่งแยกช่องทางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตลอดเส้นทาง

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
แนวเส้นทาง

รูปแบบอุโมงค์ เป็นอุโมงค์คู่ ขนาด 3 ช่องทางจราจรต่อทิศทาง โดยแต่ละอุโมงค์มีความกว้างภายใจ 16.60 เมตร แบ่งเป็นช่องทางสำหรับรถยนต์ 2 ช่องทางจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.50 เมตร มีไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร และช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์กว้าง 3.00 เมตร มีไหล่ทางซ้ายและขวากว้าง 0.50 เมตร มีราวกันชนคอนกรีตเพื่อแบ่งแยกช่องทางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในการจราจร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร เพื่อซ่อมบำรุงและกรณีฉุกเฉิน

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
รูปแบบอุโมงค์

ระบบความปลอดภัยภายในอุโมงค์ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน, ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , ระบบป้ายแสดงข้อความ และระบบป้ายแสดงเครื่องหมาย , ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง , ระบบระบายอากาศ , ระบบกระจายเสียงในอุโมงค์ , ระบบระบายน้ำ , ทางออกฉุกเฉิน

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
ระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์

รูปแบบด่านเก็บค่าผ่านทาง ระบบเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบเปิดโดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางอยู่ฝั่งกะทู้บริเวณใกล้จุดสิ้นสุดโครงการ ซึ่งแต่ละทิศทางจะมีช่องเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถจักรยานยนต์ 3 ช่องจราจร รถยนต์ 5 ช่องจราจร และรถบรรทุก 1 ช่องจราจร

ระบบเก็บค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางโครงการเป็นระบบเก็บเงินสดและระบบเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอัตราค่าผ่านทางตามประเภทรถ อัตราค่าผ่านทางต่อเที่ยวรถจักรยานยนต์ 10 บาท รถ4ล้อ 20 บาท รถ 6-10 ล้อ 40 บาท และรถมากกว่า 10ล้อ 60 บาท

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
ด่านเก็บค่าผ่านทาง

รูปแบบอาคารศูนย์ควบคุม อาคารศูนย์ควบคุมจะตั้งอยู่บริเวณฝั่งกะทู้ ด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางฝั่งที่มุ่งหน้าไปยังหาดป่าตอง เป็นลักษณะอาคารสูง 3 ชั้น พร้อมหอสังเกตุการณ์ สูงไม่เกิน 12 เมตร มีรูปแบบทันสมัยด้วยวัสดุกระจกและอลูมิเนียม

รูปแบบทางแยกต่างระดับ ทางแยกต่างระดับของโครงการมี 2 จุด คือ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการที่จุดตัดถนนตามผังเมืองรวมสาย ก. และบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4029

  • ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการที่จุดตัดถนนตามผังเมืองรวมสาย ก. เป็นทางแยกต่างระดับที่สามารถรองรับการจราจรได้ทุกทิศทาง
  • ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ ที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4029 มีทางขึ้นสำหรับรถที่มาจากอำเภอเมืองภูเก็ตเลี้ยวซ้ายเข้าทางพิเศษและอีก 2 ทิศทางออกจากทางพิเศษ คือ เลี้ยวซ้ายไปหาดป่าตองและเลี้ยวขวาไปอำเภอเมืองภูเก็ต
โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ
โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ

มูลค่าโครงการ ประกอบด้วยค่าก่อสร้าง อาทิ งานสะพาน งานอุโมงค์ งานถนน รวม 6,300 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและชดชเยสิ่งปลูกสร้าง 2,200 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน 230 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 8,730 ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 ใช้เวลา 48 เดือน คาดว่าแล้วเสร็จให้บริการในปี 2564 ทั้งนี้ ต้องรอสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้ง และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง
แผนการดำเนินโครงการ

ข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

การก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของคนในวงการกีฬาของจังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นสถานที่ในการประชุมเพื่อระดมสมอง ระดมความคิด เพื่อพัฒนาวงการกีฬา ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมสถิติข้อมูลของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ชมรมกีฬาต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด ส่งเสริม เด็กและเยาวชน ให้มีพัฒนาการกีฬาสู่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดภูเก็ต และประเทศชาติในโอกาสต่อไป

อาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ กำหนดให้มีการสร้างบริเวณสะพานหิน ด้านหลังสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรือ อบจ.สปอร์ตคลับ โดยมีโครงสร้าง เป็นอาคาร 2 ชั้น บนพื้นที่ 2 งาน 40 ตารางวา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 7 ล้านบาท ซึ่งได้มีการทำพิธียกเสาเอกไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา แต่เดิมมีการคาดการณ์ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2558 การก่อสร้างอาคารฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนที่ดินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบของการเช่าในระยะยาว เป็นเวลา 10 ปี

ทางทีมงาน Phuketindex ได้ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬา ฯ ดังกล่าว พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการก่อสร้างแต่อย่างใด จึงได้ติดต่อไปยังสมาคมกีฬาฯ เพื่อสอบถาม และให้ข้อมูลกับเราว่า ขณะนี้ทางโครงการก่อสร้าง ฯ รอผู้ประมูล และสามารถเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ดังนั้นกำหนดการแล้วเสร็จต้องเลื่อนออกไปจากเดิมประมาณ 2 เดือน จากเดิมคือเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558  ขณะนี้ยังคงขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีก 2 ล้านบาท 

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
รูปแบบอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
เมื่อแล้วเสร็จ

ภาพจากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

รายงานพิเศษ : โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรภูเก็ต ปี 2561-2563

ปัจจุบันภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว โครงข่ายทางหลวงของจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

รายงานพิเศษ : โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบางวาด

เนื่องด้วย กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะภูเก็ต และได้ศึกษาพิจารณาวางโครงการจัดหาแหล่งน้ำในลักษณะต่างๆ เพื่อให้โครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด ได้มีศักยภาพสูงสุดในการเก็บกักน้ำ จึงมีแผนงานก่อสร้างเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงได้ออกแบบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ จากเดิมที่ความจุ 7.31 ล้าน ลบ.ม. เป็น 10.60 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้มีน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของเขตอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไม่ขาดแคลนในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำคลองบางใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตได้

ทางทีมงาน Phuketindex ได้ลงพื้นที่สำรวจการเพิ่มความสูงของสันเขื่อนบางวาด เพื่อดูความคืบหน้า จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจในการดำเนินการเพิ่มความสูงเขื่อนบางวาดนั้น ขณะนี้ได้มีการนำเอาดินและหินมาบดอัดกันเพื่อดำเนินการสร้างสันเขื่อน การสร้างเสริมสันเขื่อน จะมีความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร ยาวประมาณ 902 เมตร เพิ่มความสูงจากความสูงเดิมอีก 2 เมตร โดยสามารถเพิ่มความจุได้อีก 3.29 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารระบายน้ำล้น โดยเพิ่มจากความสูงเดิมอีก 3.00 เมตร และจะมีการปรับปรุงติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โดยการก่อสร้างฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีผู้ดำเนินการก่อสร้าง คือ สำนักงานก่อสร้าง 15  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบางวาดในครั้งนี้ ใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 120,000,000 บาท

 

ภาพจากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

โครงการเพิ่มความสูงสันเขื่อนบางวาด ภูเก็ต

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าการก่อสร้างสนามแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ 2014 (สะพานหิน)

ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ในปี 2557 นี้ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 -23 พฤศจิกายน 2557 นั้น จังหวัดภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทุกคนที่ใฝ่ฝันจะมาท่องเที่ยวให้ได้สักครั้งในชีวิต และในปี พ.ศ. 2557 นี้จังหวัดภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ภายใต้คำขวัญการแข่งขัน “Celebrate Charming Sunshine” ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ได้ให้ความสำคัญกับเกมส์การแข่งขันในครั้งนี้มาก เพราะเชื่อว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการผสมผสานการแข่งขันกีฬาและการท่องเที่ยวไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนที่สุด ซึ่งคาดว่าการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จะมีนักกีฬาจากประเทศต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด และจะเป็นเกมส์การแข่งขันที่จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

สำหรับสนามแข่งขันได้แก่ เหมืองเจ้าฟ้า หาดกะรน หาดป่าตอง หาดในยาง อ่างเก็บน้ำบางเหนียว ศูนย์กีฬาสะพานหิน โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 29 ชนิดกีฬา โดยมีการแข่งขันดังนี้ พาราไกลดิ้ง (ร่มร่อน) ,โปโลนํ้าชายหาด, ว่ายน้ำมาราธอน ,บาสเกตบอลชายหาด ,เปตอง ,เซปักตะกร้อชายหาด ,ฟุตวอลเล่ย์, วอลเล่ย์บอลชายหาด, วู๊ดบอล, เพาะกาย ,เรือใบ, กีฬาเจ็ทสกี ,ไตรกีฬา, สกีน้ำ, ฟุตบอลชายหาด ,กีฬาวินเซิร์ฟ ,มวยไทย คูราช ,มวยปล้ำชายหาด, แฟล็กฟุตบอลชายหาด, กีฬาผาดโผน, กีฬาปีนหน้าผา, ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ( วิ่งข้ามภูมิประเทศ ฟันดาบ วิ่งนํ้า ขี่ม้า ข้ามสิ่งกีดขวาง ยิงปืน ) ,กาบัดดี้ชายหาด ,กรีฑาชายหาด, ยู-ยึทสู ,แซมโบ้ ,สควอซ,  แฮนด์บอลชายหาด

สำหรับในพื้นที่ศูนย์กีฬาสะพานหิน ทาง Phuketindex ได้ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าในการเตรียมสถานที่ พบว่า มีสนามแข่งขันทั้งหมด 3 สนาม สำหรับกีฬา 4 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอลชายหาด แฟล็กฟุตบอลชายหาด กีฬาผาดโผน และ กีฬาปีนหน้าผา

โดยการก่อสร้างสนามแข่งขันนี้ ก่อสร้างโดยบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 24 กันยายน 2557 และมีกำหนดรื้อถอนปรับคืนสภาพ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ภาพจำลองสนามเมื่อแล้วเสร็จ (สะพานหิน)

การก่อสร้างสามนามและอุปกรณ์กีฬา เอเชียนบีชเกมส์ (สะพานหิน)
สนามแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา
อธิบายภาพ
1. สนามกีฬาหลัก 21. โซนที่นั่งพิเศษ
3. สำนักงานจัดการแข่งขัน 22. เสาธงชาติ Protocol
4. ห้องรับรองเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค 26. ห้องเตรียมอาหาร (ด้านหน้าอาคาร)
6. ทางไปห้องสรุปผลการแข่งขัน 27. ห้องเตรียมอาหาร (บริเวณเจ้าหน้าที่)
7. ห้องจัดแสดงชนิดกีฬา/ห้องควบคุมความการถ่ายทอด 30. ทางไปศูนย์เทคโนโลยี
8. ฝ่ายข้อมูลชนิดกีฬา 31. ห้องอุปกรณ์การสื่อสาร
9. ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา 32. ศูนย์กระจายเอกสาร
10. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านักกีฬา 33. ศูนย์การจายเสียงวิทยุ
12. ทางไปศูนย์ส่วนกลาง 35. ทางไปศูนย์ถ่ายทอดสด
14. ฝ่ายบุคคล 38. ส่วนผู้สังเกตุการณ์
15. จุดรายงานตัวเจ้าหน้าที่ 39. โต๊ะข้อมูลผู้สังเกตุการณ์
8. ฝ่ายข้อมูลชนิดกีฬา 48. ทีม
การก่อสร้างสามนามและอุปกรณ์กีฬา เอเชียนบีชเกมส์ (สะพานหิน)
สนามแข่งขันกีฬาแฟล็กฟุตบอล
คำอธิบายภาพ 10 ห้องแต่งตัวนักกีฬา 25 ตรวจสารกระตุ้น
1 สนามแข่งขันหลัก 17 สุขา ชาย 35 ศูนย์สื่อ ประจำสนาม
2 สนามฝึกซ้อม 18 สุขา หญิง 38 อัฒจรรย์ผู้เข้าชม
3 ศูนย์อำนวยการแข่งขัน 19 จุดรักษาความปลอดภัย 43 ผู้ตัดสิน /กรรมการ
4 ห้องพักฝ่ายเทคนิคกีฬา 20 ห้องพัก VIP 48 Team
5 ห้องประชุม Meeting Room 21 ห้องชมการแข่งขัน VIP
7 ห้องควบคุม 24 ศูนย์พยาบาล
การก่อสร้างสามนามและอุปกรณ์กีฬา เอเชียนบีชเกมส์ (สะพานหิน)
สนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด
อธิบายภาพ
1. สนามกีฬาหลัก 21. โซนที่นั่งพิเศษ
2. สนามซ้อม 34. ศูนย์ถ่ายทอดสด
3. สำนักงานจัดการแข่งขัน 35. ทางไปศูนย์ถ่ายทอดสด
4. ห้องรับรองเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค 38. ส่วนผู้สังเกตุการณ์
10. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านักกีฬา 43. กรรมการ
20. ห้องรับรองพิเศษ 49. กล้องมุมสูง

ภาพจากการลงพื้นที่ เมื่อวันพุธ 22 ตุลาคม 2557

การก่อสร้างสามนามและอุปกรณ์กีฬา เอเชียนบีชเกมส์ (สะพานหิน)

การก่อสร้างสามนามและอุปกรณ์กีฬา เอเชียนบีชเกมส์ (สะพานหิน)

การก่อสร้างสามนามและอุปกรณ์กีฬา เอเชียนบีชเกมส์ (สะพานหิน)

การก่อสร้างสามนามและอุปกรณ์กีฬา เอเชียนบีชเกมส์ (สะพานหิน)

การก่อสร้างสามนามและอุปกรณ์กีฬา เอเชียนบีชเกมส์ (สะพานหิน)

การก่อสร้างสามนามและอุปกรณ์กีฬา เอเชียนบีชเกมส์ (สะพานหิน)

 

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าโครงการ เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต เฟส 3

ตามที่มีข้อมูลของการสร้างโครงการก่อสร้าง เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต เฟส 3 เพื่อสร้างเป็นศูนย์ลักเซอรี่ไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดกว่า 300,000 ตรารางเมตร บนพื้นที่ 136 ไร่ และช่วยเสริมภาพลักษณ์ ตลอดจนสร้างความตื่นเต้น แปลกใหม่ ให้กับเมืองภูเก็ต โดยมีกำหนดเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงปลายปี 2559 พร้อมรองรับนักช็อปทั่วโลกที่จะไหลทะลักเข้ามาหลังเปิดเออีซี ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี 2558

สำหรับโลเกชั่นตั้งอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ปัจจุบันนั้นถือเป็นสี่แยกใจกลางเมือง โดยจะมีสินค้า บริการ ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าครบถ้วนตั้งแต่ ลักเซอรี่แฟชั่นแบรนด์, แบรนด์แฟชั่นจากต่างประเทศ, ร้านอาหารในคอนเซ็ปต์ใหม่ ๆ, กลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์, ร้านสเปเชียลตี้ และ art & craft พร้อมคอนเวนชั่นฮอลล์ หรือศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เพื่อรองรับการประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอในรูปแบบของคอนเซ็ปต์ใหม่แบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยทุ่มงบประมาณการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมเชื่อมต่อเป็นเฟส 3 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต   ภายใต้แนวคิด “The new era of Central Festival Phuket”

วันนี้ทางทีมงาน Phuketindex ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโครงการฯ สำหรับความคืบหน้าโครงการฯในขณะนี้ ได้มีการดำเนินงานในขั้นตอนของการรื้อถอน สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังเก่า เพื่อที่จะถมหน้าดินใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้างตัวอาคารต่อไป

ความคืบหน้าล่าสุดจากการลงพื้นที่สำรวจ (ตุลาคม 2557)

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าโครงการ เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต เฟส 3

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าโครงการ เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต เฟส 3

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าโครงการ เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต เฟส 3

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าโครงการ เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต เฟส 3

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าล่าสุดสะพานข้ามคลองเกาะผี (ต.ค.57)

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ทางทีมงาน Phuketindex ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนยกระดับข้ามคลองเกาะผี ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต และ บริเวณเส้นทางสี่แยกอาชีวะฯ โดยมีการปิดกั้นพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งได้คืบหน้าไปบ้างบางส่วนแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง โดย บริษัทรัชตินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง หลังยืดเยื้อมานาน โดยมีสัญญาในการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556

รูปแบบของสะพานจะสร้างเป็นสะพานมีความยาว 700 เมตร แบ่งเป็นความยาวสะพาน 495 เมตร และถนนเชื่อมสะพาน (คอสะพาน) ข้างละ 123 เมตร เป็นสะพาน 4 ช่องทางจราจรไป-กลับ สูง 3 เมตร กว้าง 8.5 เมตร มีช่องว่างระหว่างสะพาน 5 เมตร เพื่อเปิดช่องให้แสงสว่างส่องไปถึงป่าชายเลน และมีทางเดินเท้าข้างละ 1.9 เมตร

ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะผี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะผี เพื่อให้การจราจรที่จะเดินทางจากซีกใต้ของเกาะ สามารถเข้าสู่เมืองจากทางทิศใต้ของเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้โดยไม่ต้อง ผ่านบริเวณศูนย์กลางเมือง โดยถนนสายนี้สามารถพัฒนาเป็นถนนรอบเมืองด้านทิศใต้ในอนาคตได้ ตลอดจนรองรับการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักของเกาะภูเก็ต

จากกำหนดการเดิม โครงการฯ จะต้องแล้วเสร็จ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 แต่จากการพูดคุยกับผู้คุมงานให้ข้อมูลกับเราว่า “การก่อสร้าง น่าจะต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกจากกำหนดการเดิม ประมาณ 2 เดือน เป็นประมาณเดือนตุลาคม 2558 (ระยะเวลาการก่อสร้างอีกประมาณ1 ปี) เนื่องด้วยสภาพอากาศ แต่ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็น่าจะเสร็จตามกำหนด”

ความคืบหน้าล่าสุด ของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะผี (ตุลาคม 2557)

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี