เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2552 ที่ สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร.พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะทู้

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2553-2556 ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ มีผู้แทนสำนักงบประมาณ  ผู้แทนสำนักงานงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

นายไพทูล  แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต ) เผยว่า ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ภูเก็ต ดำเนินโครงการวางปะการังเทียมในพื้นที่ทะเล อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และทะเลรอบเกาะภูเก็ต


ด้วยจังหวัดภูเก็ตจัดจำหน่ายไปรษณียบัตร ร้อยใจไทยภักดี 108 ปี สมเด็จย่า ในราคาฉบับละ 9 บาท ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนประชาชน พสกนิกร ซื้อไปรษณียบัตร ร้อยใจไทยภักดี 108 ปี สมเด็จย่า และเขียนข้อความที่ประทับใจ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ตและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมมือจัดแผนการจัดหาโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2552 ณ สถานที่ วัน เวลา ดังต่อไปนี้