วันนี้ (19 ส.ค. 2552) นายประเสริฐ กมลวันทนนิศา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวถึงการจัดโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนระยะ ที่ 2

นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดไปใช้เป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจสอบดูแลชายหาดท่องเที่ยว ตามโครงการชายหาดติดดาว ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุม POC ภูเก็ต พ.ต.อ.โกมล  วัตรากรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายนิพนธ์  บุญ ญภัทโร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาของเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิชายฝั่งทะเล อันดามัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552

เมื่อ เวลา 09.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก: โอกาสหรือความท้าทาย”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดตัวโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ “สรรค์สร้างนวัตกรรม นำธุรกิจไทยเข้มแข็ง”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ส.ค. 52 ที่เส้นทางสาย ภก. 4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4022 – บ้านกะทู้ อ. กะทู้ อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จัดประชุมชี้แจงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 4 ภาค ที่ภูเก็ต

นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงปัญหานักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบจากการกลุ่มผู้ประกอบการเช่าเจสกี ว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก