ศรชล.เขต 3 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

สำนักพระราชวัง ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

วันที่ 2 พ.ย.61 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ สังขะไชย

ผู้ว่าฯภูเก็ตติดตามเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตบูรณาการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 ที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดภูเก็ต

เหล่ากาชาดภูเก็ตเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 15 ก.ค. 61 เวลา 08.30 น. ที่ห้องภูเก็ต แกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯภูเก็ต

วันที่ 27 มิ.ย. 61 ที่ห้องรับรอง นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ

จังหวัดภูเก็ตมอบประกาศเกียรติคุณ 33 ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

วันที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต