ภูเก็ตจัดงานพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ 6 เม.ย.61 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประชุมเสวนาเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมพราวภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ

ทน.ภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 26 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปลัดกระทรวงการคลังประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง

วันที่ 21 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายสมชัย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 70 ศึกษาดูงานภูเก็ต

วันที่ 8 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุม ก.บ.ก. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่ 26 ก.พ. 61 ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตชั้น 2 นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมติดตามงานตามโครงการวาระยามเช้าบำบัดทุกข์บำรุงสุข

เวลา 07.30 น. วันที่ 6 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบภูเก็ต

วันที่ 6 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รองผู้ว่าฯภูเก็ตพบปะผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

วันที่ 1 ก.พ. 61 ที่โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต