เตรียมความพร้อมการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์

วันที่ 22 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ออกประกาศขอให้ชาวเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือ

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยารักษาการ

แม่ทัพน้อยที่ 4 ขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ในภูเก็ตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่ 13 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พลโทวิชาญ สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4

ศรชล.เขต 3 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

สำนักพระราชวัง ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

วันที่ 2 พ.ย.61 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ สังขะไชย

ผู้ว่าฯภูเก็ตติดตามเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต