ญาติพี่น้องร่วมส่งทหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของภูเก็ต

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5

ภูเก็ตมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 ราย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เตรียมความพร้อมการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์

วันที่ 22 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ออกประกาศขอให้ชาวเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือ

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยารักษาการ

แม่ทัพน้อยที่ 4 ขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ในภูเก็ตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่ 13 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พลโทวิชาญ สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4