อบจ.ภูเก็ต หารือการบริหารสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการบริหารจัดการสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการบริหารจัดการสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

บริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแบบมีหลังคา ร.ร.วัดเทพกระษัตรี
อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแบบมีหลังคา ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เปิดให้บริการ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

เปิดให้บริการแล้ว สนามฟุตซอลหญ้าเทียม แบบมีหลังคา อบจ.ภูเก็ต ณ ร.ร.วัดเทพกระษัตรี
เปิดให้บริการแล้ว สนามฟุตซอลหญ้าเทียม แบบมีหลังคา อบจ.ภูเก็ต ณ ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต