อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ต.วิชิต
อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ต.วิชิต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เลือก ภูเก็ต นำร่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงพลังงานเลือก ภูเก็ตนำร่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของภาคใต้
กระทรวงพลังงานเลือก ภูเก็ตนำร่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของภาคใต้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประมวล จันทร์พงษ์

ภูเก็ตดึงภาคประชาชนเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน

ภูเก็ตดึงภาคประชาชนเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน

วันนี้ (25 ก.ค. 57) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการชี้แจงโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน โดยมีตัวแทนคลื่นวิทยุชุมชนในจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าร่วมรับฟังการ

ภูเก็ตรณรงค์ลดใช้ไฟฟ้า 13 มิ.ย. – 10 ก.ค.นี้

ภูเก็ตรณรงค์ลดใช้ไฟฟ้า 13 มิ.ย. - 10 ก.ค.นี้

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (4 มิ.ย. 57) ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และทีมงานจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน” เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน

ภูเก็ตขอประชาชนลดใช้ไฟฟ้า ในวิกฤตพลังงานภาคใต้

ภูเก็ตขอประชาชนลดใช้ไฟฟ้า ในวิกฤตพลังงานภาคใต้

วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการลดใช้ไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ (MW) ในสถานการณ์วิกฤตพลังงานภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายพรชัย ปฎิภาณปรีชาวุฒิ