ชมรมอนุรักษ์พระเมืองใต้ จ.ภูเก็ต เปิดตัว 14 พ.ย.นี้

ชมรมอนุรักษ์พระเมืองใต้ จ.ภูเก็ต เปิดตัว 14 พ.ย.นี้ ดึงเซียนพระทั่วภาคใต้ร่วม โชว์ แลกเปลี่ยนพระ เชื่อทำเงินสะพัดจำนวนมาก
ชมรมอนุรักษ์พระเมืองใต้ จ.ภูเก็ต เปิดตัว 14 พ.ย.นี้ ดึงเซียนพระทั่วภาคใต้ร่วมโชว์ แลกเปลี่ยนพระ เชื่อทำเงินสะพัดจำนวนมาก

เมื่อเวลา 13.00 น. 29 ต.ค.58 นายยศวิมล ใจหาญ ประธานชมรมอนุรักษ์พระเครื่องภาคใต้