ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพิธีถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 ทภก. จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร