วางทุ่นกันแนวเขตปะการังในทะเลกว่า 10 ไร่

อุทยานสิรินาถวางทุ่นกันแนวเขตปะการังในทะเลกว่า 10 ไร่หลังค้นพบปะการังงอกใหม่
อุทยานสิรินาถวางทุ่นกันแนวเขตปะการังในทะเลกว่า 10 ไร่หลังค้นพบปะการังงอกใหม่

อุทยานสิรินาถวางทุ่นกันแนวเขตปะการังในทะเลกว่า 10 ไร่หลังค้นพบปะการังงอกใหม่