ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดภูเก็ตประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 งบประมาณกว่า 15 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (6 ต.ค.58)  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายโชคดี  อมรวัฒน์ 

โชว์ผลงานบนฐานแนวคิดใหม่สู่ประชาคมอาเซียน

ราชภัฏภูเก็ตระดมนักวิจัย โชว์ผลงานบนฐานแนวคิดใหม่สู่ประชาคมอาเซียน
ราชภัฏภูเก็ตระดมนักวิจัย โชว์ผลงานบนฐานแนวคิดใหม่สู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ประชุม สโมสรโรตารี่ (ชั่วคราว) พรหมเทพ ภูเก็ต

 สโมสรโรตารี่ (ชั่วคราว) พรหมเทพ ภูเก็ต ภาค 3330
สโมสรโรตารี่ (ชั่วคราว)
พรหมเทพ ภูเก็ต ภาค 3330

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 19.30 น. สโมสรโรตารี่ (ชั่วคราว) พรหมเทพ ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

จังหวัดภูเก็ตประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.. ประจำจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต