ประชุมเรื่อง การปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม

ประชุมหารือ เรื่อง การปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (หลังเดิม)
ประชุมหารือ เรื่อง การปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (หลังเดิม)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตคุณภาพแข่งขันตลาดอาเซียน
ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตคุณภาพแข่งขันตลาดอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สัญจร

ประชุม บริหารจัดการ สนามชัยและสนามเทนนิส เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการใช้พื้นที่สนามชัยและสนามเทนนิส เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการใช้พื้นที่สนามชัยและสนามเทนนิส เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (POC) ศาลากลาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.45 น. ที่ห้องทานตะวัน โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อราชการระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อราชการระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ประชุม ร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

จังหวัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/25599 ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ
จังหวัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/25599 ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ

เมื่อเวลา 10.30 น วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม กลุ่มจังหวัดอันดามัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 09.30 น.  2 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ศอ.ปส.ภูเก็ตให้ความรู้การจัดการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดภูเก็ต

ศอ.ปส.ภูเก็ตให้ความรู้การบริหารจัดการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2559
ศอ.ปส.ภูเก็ตให้ความรู้การบริหารจัดการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2559

เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต เข้าพบผู้ว่าฯ พร้อมยื่นข้อเสนอ

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต เข้าพบผู้ว่าฯ พร้อมยื่นข้อเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนในเครือข่าย
เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต เข้าพบผู้ว่าฯ พร้อมยื่นข้อเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนในเครือข่าย

เมื่อเวลา 09.00 น.  19 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

ประชุมถอดบทเรียน การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่า

จังหวัดภูเก็ตประชุมถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์มลพิษหมอกควันไฟป่า
จังหวัดภูเก็ตประชุมถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์มลพิษหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย เน้นการสื่อสารต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ต.ค.58 นายโชคดี  อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ประชุมร่วมคณะทำงาน

ภูเก็ตขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 งบ 104 ล้านบาท

ภูเก็ตขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มทุนระยะที่ 3 42 หมู่บ้าน งบ 104 ล้านบาท
ภูเก็ตขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพิ่มทุนระยะที่ 3 42 หมู่บ้าน งบ 104 ล้านบาท

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต