ประชุมเรื่อง การปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม

ประชุมหารือ เรื่อง การปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (หลังเดิม)
ประชุมหารือ เรื่อง การปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (หลังเดิม)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตคุณภาพแข่งขันตลาดอาเซียน
ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตคุณภาพแข่งขันตลาดอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สัญจร

ประชุม บริหารจัดการ สนามชัยและสนามเทนนิส เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการใช้พื้นที่สนามชัยและสนามเทนนิส เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการใช้พื้นที่สนามชัยและสนามเทนนิส เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (POC) ศาลากลาง