รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ บรรยายแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนกาละพัฒน์

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์
รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์