จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ – ราชภัฏภูเก็ต

จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ พร้อมอนุรักษ์มรดกชาติ
จัดไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ พร้อมอนุรักษ์มรดกชาติ

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต