ครบรอบ 1 ปี ที่สถานพยาบาลดีบุก

ครบรอบ 1 ปี ที่สถานพยาบาลดีบุกเปิดให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน
ครบรอบ 1 ปี ที่สถานพยาบาลดีบุกเปิดให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือ รพ.กรุงเทพและกรรมการผู้จัดการ

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ร่วมทำบุญในวันสงกรานต์

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ร่วมกันทำบุญในวันสงกรานต์
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ร่วมกันทำบุญในวันสงกรานต์ และร่วมสนับสนุนกองบุญศึกษาธรรมะ เป็นจำนวนเงิน 30,999 บาท

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ร่วมกันทำบุญในวันสงกรานต์ และร่วมสนับสนุนกองบุญศึกษาธรรมะ

รื่นเริง วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

รื่นเริง วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย
รื่นเริง วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาภูเก็ต) ขอเชิญ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เวลา 09.19 น.