ชุมชนบางโรง ภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับทูตนานาชาติ

กระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน กำลังเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวระดับโลก สอดรับกับทิศทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว