อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติ หาดสุรินทร์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม จัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติ หาดสุรินทร์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเปิดหาดเทิดพระเกียรติอุทยานราชภักดิ์ หาดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์

ราไวย์ เตรียมความพร้อมจัดระเบียบชายหาด

เทศบาลตำบลราไวย์สนองนโยบายของจังหวัดในการจัดระเบียบชายหาดโดยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งงบประมาณและมาตราการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เทศบาลตำบลราไวย์สนองนโยบายของจังหวัดในการจัดระเบียบชายหาดโดยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งงบประมาณและมาตราการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (11 ม.ค. 59) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์

Phuket Beach Model : 1 หาด 1 ประกาศ 1 แผนที่ 1 องค์กรดูแล

Phuket Beach Model :  1 หาด 1 ประกาศ 1 แผนที่  มีหลักเขตและ 1 องค์กรดูแล
ภูเก็ตเดินหน้าบริหารจัดการชายหาดภายใต้แนวคิด “Phuket Beach Model : 1 หาด 1 ประกาศ 1 แผนที่ มีหลักเขตและ 1 องค์กรดูแล”

นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการชายหาดจังหวัด

ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่ง

ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่ง
ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่งตามนโนบาย คศช.สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์