การถ่ายโอนภารกิจ  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

ทต.รัษฏา รับมอบที่ดิน เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ก่อสร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 57.7 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำทุกหน่วยงานช่วยกันวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำทุกหน่วยงานช่วยกันวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต เพื่อรักษาความสวยงามของจังหวัด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมโครงการวางและจัดทำแผนเมืองรวมภูเก็ต โดยมีนายไพบูลย์ อุปัตศฤงค์ องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวงศกร กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีฐานเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวคมนาคมและขนส่ง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ภาคใต้ตอนล่าง เป็นฐานการท่องเที่ยวทะเลชั้นนำระดับโลก มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงมีศักยภาพด้านการลงทุน ทั้งภาคการท่องเที่ยว การค้าและบริการ โดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันการเติบโตดังกล่าวก็ส่งผลกระทบ และนำปัญหาบางประการมาสู้พื้นที่ อาทิ การขัดแย้งในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งทำให้มีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นจะต้องหาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาในอนาคต ภายใต้นโยบายของรัฐในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต เนื่องจากการวางแผนและจัดผังเมืองรวมนั้น เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการดำรงรักษาสถานที่ วัตถุที่มีคุณค่าในทางศิลปกรรม และโบราณคดี รวมถึงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม และมีคุณค่าทางธรรมชาติต่อไป

แขวงการทางภูเก็ต ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ – เชิงทะเล

10872869_998950353466750_9176283200192809394_o

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก แขวงการทางภูเก็ต ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ – เชิงทะเล ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเชิงทะเล

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การออกแบบระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การออกแบบระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 58 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งที่ 3 การสรุปผลการศึกษาโครงการการศึกษา

ตำรวจภูธรภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน

ตำรวจภูธรภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน

พล.ต.ต. พชร บุญญสิทธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตระบุถึงการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตพื้นที่ภูเก็ต ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีปริมาณประชากรตามทะเบียนบ้าน ประชากรแฝง และนักท่องเที่ยวที่มีอยู่จำนวนมาก

ภูเก็ตสรุปผลการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

ภูเก็ตสรุปผลการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง วันที่  13 พ.ย. 57  ที่ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษา ครั้งที่ 5 ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจโครงการทางลอดแยกดาราสมุทร-แยกสามกอง

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจโครงการทางลอดแยกดาราสมุทร-แยกสามกอง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 พ.ย.57 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงการทางภูเก็ต / พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจการทำงานศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจการทำงานศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางลงพื้นที่ไปยังบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ ณ ศูนย์ควบคุมเรือยอร์ชจังหวัดภูเก็ต

เจ้าท่าฯภูเก็ต เข้มความปลอดภัยทางเรือช่วงไฮซีซั่น

เจ้าท่าฯภูเก็ต เข้มความปลอดภัยทางเรือช่วงไฮซีซั่น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (4 พ.ย. 57) ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายภูริพัฒน์ จิรากุลพิศุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวในที่ประชุม ผู้ว่าพบสื่อมวลชน ว่าทางกรมเจ้าท่าได้ออกมาตรการความปลอดภัยทางเรือรับนักท่องเที่ยว

ทางลอดสี่แยกดาราสมุทร ก่อสร้างคืบหน้า 86%

ทางลอดสี่แยกดาราสมุทร ก่อสร้างคืบหน้า 86%

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (4 พ.ย.57) นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงการทางภูเก็ต ได้รายงานถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสี่แยกดาราสมุทร และสี่แยกโลตัส ต่อสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2558

รายงานพิเศษ : โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรภูเก็ต ปี 2561-2563

ปัจจุบันภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว โครงข่ายทางหลวงของจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าล่าสุดสะพานข้ามคลองเกาะผี (ต.ค.57)

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ทางทีมงาน Phuketindex ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนยกระดับข้ามคลองเกาะผี ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต และ บริเวณเส้นทางสี่แยกอาชีวะฯ โดยมีการปิดกั้นพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งได้คืบหน้าไปบ้างบางส่วนแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง โดย บริษัทรัชตินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง หลังยืดเยื้อมานาน โดยมีสัญญาในการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556

รูปแบบของสะพานจะสร้างเป็นสะพานมีความยาว 700 เมตร แบ่งเป็นความยาวสะพาน 495 เมตร และถนนเชื่อมสะพาน (คอสะพาน) ข้างละ 123 เมตร เป็นสะพาน 4 ช่องทางจราจรไป-กลับ สูง 3 เมตร กว้าง 8.5 เมตร มีช่องว่างระหว่างสะพาน 5 เมตร เพื่อเปิดช่องให้แสงสว่างส่องไปถึงป่าชายเลน และมีทางเดินเท้าข้างละ 1.9 เมตร

ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะผี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะผี เพื่อให้การจราจรที่จะเดินทางจากซีกใต้ของเกาะ สามารถเข้าสู่เมืองจากทางทิศใต้ของเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้โดยไม่ต้อง ผ่านบริเวณศูนย์กลางเมือง โดยถนนสายนี้สามารถพัฒนาเป็นถนนรอบเมืองด้านทิศใต้ในอนาคตได้ ตลอดจนรองรับการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักของเกาะภูเก็ต

จากกำหนดการเดิม โครงการฯ จะต้องแล้วเสร็จ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 แต่จากการพูดคุยกับผู้คุมงานให้ข้อมูลกับเราว่า “การก่อสร้าง น่าจะต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกจากกำหนดการเดิม ประมาณ 2 เดือน เป็นประมาณเดือนตุลาคม 2558 (ระยะเวลาการก่อสร้างอีกประมาณ1 ปี) เนื่องด้วยสภาพอากาศ แต่ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็น่าจะเสร็จตามกำหนด”

ความคืบหน้าล่าสุด ของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะผี (ตุลาคม 2557)

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ความคืบหน้าล่าสุดสะพานคลองเกาะผี

ผู้การภูเก็ต ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณบายพาส

ผู้การภูเก็ต ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณบายพาส

วันนี้ (10 ต.ค.57) พล.ต.ต. พชร บุญญสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ และ พ.ต.อ. พินิจ ศิริชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ. เสริมพันธ์ ศิริคง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

ภูเก็ตใช้โครงการถนนสาคู-เกาะแก้ว นำร่องแก้ปัญหารถติด

 

ภูเก็ตใช้โครงการถนนสาคู-เกาะแก้ว นำร่องลดปัญหารถติด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ต.ค.57 ที่ห้องประชุมศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนสาคู องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอถลาง เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอร่างมาตรการ ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 4)