พ่อเมืองภูเก็ตรับฟังความคิดเห็นกงสุล และผู้แทนการค้า

พ่อเมืองภูเก็ตรับฟังความคิดเห็นกงสุลและผู้แทนด้านการค้า การลงทุน
พ่อเมืองภูเก็ตรับฟังความคิดเห็นกงสุลและผู้แทนด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่โรงแรมภูเก็ตการ์เด้น นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์

ผู้ว่าภูเก็ตพอใจการดำเนินงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพอใจการดำเนินงานสถานีขนส่งผุ้โดยสาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพอใจการดำเนินงานสถานีขนส่งผู้โดยสารพร้อมกำชัย ตรวจเข้มสารเสพติดพนักงานขับรถ ขณะที่ขนส่งจังหวัดภูเก็ตจัดรถเสริม 6 คัน บริการประชาชนนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 10 เม.ย. 58 ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 ภูเก็ต นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์

เปิดใช้งานทางลอดแยกดาราสมุทร จ.ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดใช้งานทางลอดแยกดาราสมุทร จ.ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดใช้งานทางลอดแยกดาราสมุทร จ.ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4020 (แยกดาราสมุทร) จังหวัดภูเก็ต

เปิดใช้อุโมงค์แยกดาราสมุทร 6 เมษายนนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงภูเก็ตทำพิธีเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรอย่างเป็นทางการ 6 เมษายนนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงภูเก็ตทำพิธีเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรอย่างเป็นทางการ 6 เมษายนนี้

นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงการทางภูเก็ต เปิดเผยว่า ภายหลังจากกรมทางหลวง

การถ่ายโอนภารกิจ  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

ทต.รัษฏา รับมอบที่ดิน เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ก่อสร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 57.7 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำทุกหน่วยงานช่วยกันวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตย้ำทุกหน่วยงานช่วยกันวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต เพื่อรักษาความสวยงามของจังหวัด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมโครงการวางและจัดทำแผนเมืองรวมภูเก็ต โดยมีนายไพบูลย์ อุปัตศฤงค์ องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวงศกร กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีฐานเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวคมนาคมและขนส่ง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ภาคใต้ตอนล่าง เป็นฐานการท่องเที่ยวทะเลชั้นนำระดับโลก มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงมีศักยภาพด้านการลงทุน ทั้งภาคการท่องเที่ยว การค้าและบริการ โดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันการเติบโตดังกล่าวก็ส่งผลกระทบ และนำปัญหาบางประการมาสู้พื้นที่ อาทิ การขัดแย้งในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งทำให้มีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นจะต้องหาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาในอนาคต ภายใต้นโยบายของรัฐในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต เนื่องจากการวางแผนและจัดผังเมืองรวมนั้น เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการดำรงรักษาสถานที่ วัตถุที่มีคุณค่าในทางศิลปกรรม และโบราณคดี รวมถึงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม และมีคุณค่าทางธรรมชาติต่อไป

แขวงการทางภูเก็ต ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ – เชิงทะเล

10872869_998950353466750_9176283200192809394_o

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก แขวงการทางภูเก็ต ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ – เชิงทะเล ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเชิงทะเล

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การออกแบบระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การออกแบบระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 58 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งที่ 3 การสรุปผลการศึกษาโครงการการศึกษา

ตำรวจภูธรภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน

ตำรวจภูธรภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน

พล.ต.ต. พชร บุญญสิทธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตระบุถึงการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตพื้นที่ภูเก็ต ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีปริมาณประชากรตามทะเบียนบ้าน ประชากรแฝง และนักท่องเที่ยวที่มีอยู่จำนวนมาก

ภูเก็ตสรุปผลการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

ภูเก็ตสรุปผลการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง วันที่  13 พ.ย. 57  ที่ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษา ครั้งที่ 5 ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจโครงการทางลอดแยกดาราสมุทร-แยกสามกอง

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจโครงการทางลอดแยกดาราสมุทร-แยกสามกอง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 พ.ย.57 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงการทางภูเก็ต / พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจการทำงานศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช

ผู้ว่าฯภูเก็ต ตรวจการทำงานศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางลงพื้นที่ไปยังบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ ณ ศูนย์ควบคุมเรือยอร์ชจังหวัดภูเก็ต

เจ้าท่าฯภูเก็ต เข้มความปลอดภัยทางเรือช่วงไฮซีซั่น

เจ้าท่าฯภูเก็ต เข้มความปลอดภัยทางเรือช่วงไฮซีซั่น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (4 พ.ย. 57) ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายภูริพัฒน์ จิรากุลพิศุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวในที่ประชุม ผู้ว่าพบสื่อมวลชน ว่าทางกรมเจ้าท่าได้ออกมาตรการความปลอดภัยทางเรือรับนักท่องเที่ยว

ทางลอดสี่แยกดาราสมุทร ก่อสร้างคืบหน้า 86%

ทางลอดสี่แยกดาราสมุทร ก่อสร้างคืบหน้า 86%

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (4 พ.ย.57) นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงการทางภูเก็ต ได้รายงานถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสี่แยกดาราสมุทร และสี่แยกโลตัส ต่อสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2558