ก่อนเช่ารถบัสต้องดูอะไรบ้าง รถบัสแต่ละแบบมีกี่ที่นั่ง เลือกแบบไหนดี

การเดินทางด้วยรถบัสโดยสารแบบทั่วไปอาจมีข้อจำกัดหลายอย่าง ที่ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถแวะตาม

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถิติของจำนวนเที่ยวบินขาเข้า – ขาออก ของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ในปี 2016 รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต

ผภก.ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

13442074_1545905635435375_114136521_o

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 1 โรงแรมเพิรล์ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
13461095_1545905402102065_901698771_o 13441870_1545905355435403_813070262_o 13441810_1545905335435405_1152736629_o

ทต.ฉลองหารือ แก้ไขปัญหาการจราจร ห้าแยกฉลองช่วงก่อสร้าง

เทศบาลตำบลฉลองหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกฉลอง ช่วงที่มีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด
เทศบาลตำบลฉลองหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกฉลอง ช่วงที่มีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด

วันที่ 15 ก.พ.59 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  นายสำราญ  จินดาพล

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ปรับปรุงถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการปรับปรุงถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

ทต.ฉลอง ประชุมเตรียมความพร้อมก่อสร้างอุโมงค์ห้าแยกฉลอง

เทศบาลตำบลฉลองประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาและอุปสรรคก่อนก่อสร้างอุโมงค์ห้าแยกฉลอง
เทศบาลตำบลฉลองประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาและอุปสรรคก่อนก่อสร้างอุโมงค์ห้าแยกฉลอง

เมื่อเวลา 14.00น วันที่ 25  ตุลาคม2558ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง นาย สำราญ จินดาพล

ประชุมระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา)

ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดเส้นทางและระยะทางระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา)
ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดเส้นทางและระยะทางระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจัดหวัด (POC)