นางสาวจิตรานุช เกตศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมอินดิโก้ เพิร์ล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างในระดับหนึ่ง หลายๆประเทศต้องช่วยกันร่วมมือปฏิบัติ เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะในโลก ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในการลดขยะ ควรปรับปรุงอุปนิสัยของตนเองในแต่ละวัน

นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานอุปถัมภ์ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย

นายพิพัฒน์   พงศ์ทิพย์พนัส  ผู้จัดการเขตพื้นที่ภูเก็ต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก มีชายหาดที่สวยงามเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นางณัฐพร ผานิตพิเชฐวงศ์ ประธานชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน กล่าวถึงการจัดงานทำบุญประเพณีตานก๋วยสลาก ในวันที่ 11 ต.ค. 52 ว่า คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาชาวเหนือที่อาศัยอยู่ใน จ.ภูเก็ต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต สภากาชาดไทย รณรงค์จัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้ในช่วงประเพณีถือศีลกินผัก เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 1-26 ตุลาคม 2552

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 30 ก.ย. 52  ที่ห้องประชุมศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต บมจ.ทีโอที หมู่ 5 ต.ฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการมอบบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการและคนชราที่มีรายได้น้อย

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “คืนสีสันสู่ฝั่งทะเล”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ก.ย. 52 ที่ บริเวณชุมชนบ้านหินลูกเดียว ม. 5 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง สร้างบ้าน ซ่อมใจ ชุมชนบ้านหินลูกเดียว”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต “ธรรมะฟื้นฟูใจ ต้านภัยยาเสพติด”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย   ในการนี้ พล.ต.อ.เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2552 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นางจรรยาพร มอเรล ผู้อำนวยการมูลนิธิชุมชนภูเก็ต แถลงการจัดงาน “Race Day” วันที่ 7 พ.ย.นี้ เพื่อหารายได้ไว้สนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตและสำนักงานอุตสาหากรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานอุตสาหากรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานจัดแสดงสุดยอดสินค้ามาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมโครงการหอพักสีขาวขึ้น