สคบ. เปิดเวที ประชุมชี้แจงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เวลา 09.00 น. วันที่ 17 ต.ค. 61 ที่ โรงแรมดารา ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ชมรมเภสัชกรชุมชนภูเก็ตยื่นหนังสือ “ขอเสนอให้นำร่างพระราชบัญญัติยา…” กลับคืนมา

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งและนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัดมอบสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

วันที่ 11 ต.ค. 61 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต นายนัทธี ถิ่นสาคู

ภูเก็ตประชุมการจัดทำแผนงานและผลการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน 3

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย

ภูเก็ตร่วมกับบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองร่วมพัฒนา Open Data ภาครัฐและภาคเอกชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์

แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต “ROCK CHARITY LIVE IN PHUKET”

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เนื่องด้วยโรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หอการค้าภูเก็ตมอบโล่และช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้ว่าฯภูเก็ต

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

พืชกระท่อมยังคงระบาดเป็นอันดับแรกของจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร แก่นายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมการรักษาความสะอาด

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต