ทัพเรือภาคที่ 3 ลำเลียง เครื่องมือแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ทัพเรือภาคที่ 3 ทำการลำเลียงชุดแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ  เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในพื้นที่ทะเลอันดามัน
ทัพเรือภาคที่ 3 ทำการลำเลียงชุดแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในพื้นที่ทะเลอันดามัน

29 พ.ค.58 หมวดเรือเฉพาะกิจลาดตะเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย