คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานด้าน การประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางดัชนี สัจจะบุญทวี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2018

วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561”

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือนครภูเก็ต จัดเวทีวิชาการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมทางวิชาการ

ก้าวแห่งการพัฒนาจาก ICT สู่ CIC ภูเก็ต Creativity & Innovation Center

กว่า 10 ปี ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

หนังสั้น Andaman Short Film #3 โดยศูนย์ CIC นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวคว้าชนะเลิศ

เทศบาลนครภูเก็ตและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน (Creativity & Innovation Center) จัดโครงการอบรมและผลิตภาพยนตร์สั้น Andaman Short Film ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ห่างไกลยาเสพติด พิชิตหัวใจ ปั่นไปด้วยกัน โดยตัดสินและประกาศผลการประกวดในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติจากนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายพีรพงศ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบายศูนย์ CIC นายวิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้อำนวยการศูนย์ CIC ร่วมชมผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น มีนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลาย จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์, โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกุลอุทิศ), โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และนักเรียนจากโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา พร้อมด้วยทีมสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วม รวม 80 คน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน (Creativity & Innovation Center)

ม.ราชภัฏภูเก็ต ออกแบบหลักสูตรผู้สูงวัย ต.รัษฎา เปิด Social Lab บริการท้องถิ่น

จากจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยครูภูเก็ต สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอันดามัน จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นทุกระดับ

PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER) เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ให้กับทุกศาสตร์วิชาอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์ และดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำLab ที่มีความเชี่ยวชาญ