iPrice แนะวิธีสู้โควิดจาก ‘ร่วง’ เป็น ‘รุ่ง’ ได้ด้วย Facebook Ads

เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีแล้วที่เราต้องอยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งสถาณการณ์ดูไม่มีแนวโน้ม

iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค

ก้าวเข้าปีที่สองแล้วสำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงไปทุกภาคธุรกิจทั่วโลก แต่ก็เริ่มเห็นแสงสว่างเป็นวัคซีน

ผู้ปกครองชาวไทย VS ต่างชาติ มีวิธีเลือกของใช้ท่องเที่ยวสำหรับเด็กแตกต่างกันยังไง?

เพราะสถานการณ์โควิดในไทยดีขึ้นเรื่อย ๆ มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศน้อยลงจนรัฐบาลเริ่มออกมารณรงค์โครงการเที่ยวปันสุขเพื่อคลายความเครียด

การประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ต ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

1 ธันวาคม 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย – คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับ สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย จัดเวทีการประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ต แบบยั่งยืน เพื่ออนาคต ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ในวาระโอกาสนี้ ทางนายมาร์ค พรอคช์ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนและการพัฒนาภาครัฐวิสาหกิจ การค้าการลงทุน และนวัตกรรม การออกแบบ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายฌอน แพนตัน ประธานร่วมและผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สภาธุรกิจทั่วโลกแมริออท ประเทศไทย และ พิธีคำกล่าวต้อนรับโดย นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับ สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย จัดเวทีการประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ตแบบยั่งยืนเพื่ออนาคต ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
นายฌอน แพนตัน ประธานร่วมและผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบสังคม สภาธุรกิจทั่วโลกแมริออท ประเทศไทย พร้อมด้วย นายมาร์ค พรอคช์ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนและการพัฒนาภาครัฐวิสาหกิจ การค้าการลงทุน และนวัตกรรม การออกแบบ ต้อนรับ นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับ สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย จัดเวทีการประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ตแบบยั่งยืนเพื่ออนาคต ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
นายมาร์ค พรอคช์ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนและการพัฒนาภาครัฐวิสาหกิจ การค้าการลงทุน และนวัตกรรม การออกแบบ และ นายฌอน แพนตัน ประธานร่วมและผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบสังคม สภาธุรกิจทั่วโลกแมริออท ประเทศไทย พร้อมด้วย นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมเปิดงาน การประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ตแบบยั่งยืนเพื่ออนาคต

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ จากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ (เช่น กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ผู้แทนจากโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ต ผู้แทนจากบริษัทนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดภูเก็ต

การขาดแคลนน้ำกำลังจะเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกภายในทศวรรตนี้ และอาจถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบสำคัญอันดับ 3 ของโลกตามรายงานเวทีเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าน้ำจะถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำรงชีวิต แต่ทรัพยากรน้ำก็ยังคงถูกใช้อย่างไม่เห็นคุณค่า ในราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็น และใช้อย่างเกินกำลัง ผลที่เกิดขึ้นก็คือ น้ำบาดาลอันเป็นแหล่งน้ำจืดหลักของประชากรโลก ได้ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วเกินอัตราการทดแทนใหม่ การเพิ่มจำนวนประชากรโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงภายในปี 2593

การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งการสร้างงานและแหล่งรายได้หลักในระบบเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ตามรายงานจากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก ระบุว่า การเดินทางและการท่องเที่ยว คิดเป็น ร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของการจ้างงานในภูมิภาค ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 300 ล้านคนในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 455 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าในปี 2570 จำนวนนักท่องเที่ยวอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 549 ล้านคน คิดเป็นเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2559

การเปิดเวทีประชุมในครั้งได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการน้ำและน้ำเสียและนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แบ่งปันวิธีการลดการใช้น้ำในโรงแรมทั้งที่จากแหล่งกำเนิดและการบำบัดน้ำเสียที่ดีขึ้น และยังได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำเสียในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นประโยชน์ในการผลักดันและวางแผนการจัดการน้ำและน้ำเสียให้ดีขึ้นแบบยั่งยืนในอนาคต

ความคิดเห็นชาวภูเก็ต กรณีการตัดสินคดีเขาพระวิหาร

ชาวภูเก็ตพอใจและยอมรับได้กับการตัดสินเขาพระวิหาร

จากกรณีองค์คณะตุลาการ ศาลโลก ได้ออกนั่งบนบัลลังก์เพื่ออ่านคำพิพากษาคดีเขาพระวิหารเมื่อวานนี้ (11 พ.ย. 56) โดย ศาลโลกยืนตามคำพิพากษาคดีเขาพระวิหารปี 2505 ให้กัมพูชามีอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร ส่วนเขตแดนให้ไปตกลงกันเอง 2 ประเทศโดยมี

รพ.เอกชนภูเก็ต ร่วมค้าน พรบ.นิรโทษกรรม

รพ.เอกชนภูเก็ต ร่วมค้าน พรบ.นิรโทษกรรม

สำหรับการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอย ล่าสุด ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน พ.ร.บ.ดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากเมื่อเวลา 09.30 น.

ติดตามโครงการพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง ครั้งที่ 1

ติดตามโครงการพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง ครั้งที่ 1

นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ.ชี้แจงถึงโครงการพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง ต่อหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ป่าตอง ว่าโครงการพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง เกิดจากมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่

ภูเก็ตจะมีศาลากลางหลังที่ 3 หรือไม่

จากที่จังหวัดภูเก็ตได้มีนโยบายก่อสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่บนเนื้อที่สนามชัยและเป็นเหตุให้มีประชาชนในจังหวัดภูเก็ตไม่เห็นด้วยรวมกลุ่มกันคัดค้าน เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่างๆ ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น

น้ำมะนาวต้านมะเร็ง !

น้ำมะนาวต้านมะเร็ง

น้ำมะนาว…มีประโยชน์ในการป้องกัน โรคภัยไข้เจ็บและไม่มีผลข้างเคียง เราสามารถกินมะนาวในแบบวิธีต่างๆได้ เช่น กินเปลือก กินน้ำ หรือคั้น หรือเตรียมเป็นเครื่องดื่มใดๆ แล้วแต่ตามใจชอบและทำได้หลายอย่าง โดยเฉพาะถ้าดื่มน้ำมะนาวผสมกับโซดาจะทำให้

ทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด ช่วยสร้างภูมิต้านทาน

กินอาหารตามกรุ๊ปเลือดช่วยสร้างภูมิต้านทาน

การรับประทานอาหารที่สอดคล้องกับกรุ๊ปเลือด เป็นการเสริมสร้างความสมดุลที่ดีที่สุดให้แก่ภูมิต้านทานของร่างกาย ทำให้ระบบย่อยดีและช่วยในการลดน้ำหนัก ที่สำคัญเพิ่มพละกำลังและทำให้ไม่แก่เร็ว

พร้อมหรือยังสำหรับการมีลูก…?

พร้อมหรือยังสำหรับการมีลูก

“การมีลูก” หรือการได้เป็นพ่อคนแม่คนถือว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตของผู้หญิงและผู้ชายหลาย ๆ คน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบที่สุดในชีวิตของมนุษย์

ขับรถอย่างประหยัดและปลอดภัย

 ขับรถอย่างประหยัดและปลอดภัย

สังเกตได้ว่าบนท้องถนนบ้านเราในปัจจุบันนี้มีรถเพิ่มมากขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องปกติของท้องถนนที่ผู้คนต้องใช้รถในการจราจร แต่เมื่อมีรถเยอะแน่นอนว่าก็ต้องมีอุบัติเหตุตามมา วันนี้เราจึงนำเคล็ดไม่ลับดีๆ มาฝากผู้ขับขี่ซึ่งนอกจากจะขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ฝึกเด็กแปรงฟัน

Child brushing teeth.

ปัญหาเด็กเล็กไม่ยอมแปรงฟัน ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กๆ แต่แก้ไขได้ยาก สาเหตุส่วนใหญ่เพราะเด็กไม่เข้าใจว่า การแปรงฟันนั้นมีประโยชน์อย่างไร การที่มีแปรงสีฟันทิ่มเข้าไปในปากเป็นเวลานาน จึงเป็นสิ่งที่น่ารำคาญ สำหรับเด็ก

คลายเครียดด้วยอาหาร

คลายเครียดด้วยอาหาร

“ความเครียด” หรือความไม่สบายใจ ทำให้แต่ละคนนั้นต่างหาวิธีการระบายความเครียดที่แตกต่างกันออกไป เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ หรือการหาทางออกที่ผิดๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไร้ประโยชน์ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยต่างๆ อีกด้วย