พลตรี โฆษิต สมุทรผ่อง รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 สิงหาคมนี้ว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้   ต้อง ใช้เวลา เพราะมีปัจจัยประกอบมาก ที่สำคัญ สงสารประชาชน ที่ บริสุทธิ์ ต้องสูญเสียชีวิต การแก้ปัญหาเดินมาถูกทาง แต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พลตรีโฆษิต สมุทรผ่อง รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปิดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากภาคส่วนต่างๆ ใน 7 จังหวัดภาคใต้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ส.ค. 52 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายตรี  อัคร เดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดวางระบบการควบ คุมภายในสำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาภูเก็ตและผู้นำท้องถิ่น

เมื่อ บ่ายวันที่ 20 สิงหาคมนี้นายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 ผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมของข้าราชการเจ้าหน้าที่กรม ประชาสัมพันธ์

ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม การเตรียมถ่ายทอดสดแผนการซ้อมอพยพภัยคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  ร่วม โครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 สิงหาคม 2552

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ส.ค. 52 ที่ท่าเทียบเรือบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวรถขบวนแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมอพยพเตือนภัย และอพยพหลบภัยสึนามิเต็มรูปแบบในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดภูเก็ต โดยมี หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต น.ส.สุภางค์ จงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดภูเก็ต ปี 2552

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ที่ บริเวณท่าเทียบเรือบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลป่าคลอก และเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2

วันนี้ (19 ส.ค. 2552) นายประเสริฐ กมลวันทนนิศา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวถึงการจัดโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนระยะ ที่ 2

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (19 ส.ค.) เทศบาลนครภูเก็ตได้เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างและเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาด 300 ตันต่อวัน 2 ชุด

นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดไปใช้เป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัด