การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง

วันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุม กศน. อ. เมืองภูเก็ต พลตรีเพชรงค์ สิทธิด่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3

ภูเก็ตเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

เวลา 09.30 น. วันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

ภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภาอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของภูเก็ต

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5

ผู้ว่าราชการภูเก็ต มอบชุดแข่งขันกีฬาจำนวน 50 ชุด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 ราย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต