ทน.ภูเก็ต เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ เร่งรัด ติดตามผู้รับจ้าง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ

ภูเก็ตจัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

วันที่ 18 ก.พ. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.15 น. ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์

เตรียมความพร้อมการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์

วันที่ 22 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตจัดกิจกรรม Kick off แยกก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตติดตามผลการดำเนินโครงการ Phuket Smart City

วันที่ 9 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต