สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตประชุมอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

วันที่ 24 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ

จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดดำเนินงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนยา

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ในการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่3/2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจัภูเก็ตชี้แจงคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมืองภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ

จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ตจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

การรณรงค์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.15 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประมงภูเก็ตเปิดให้ชาวประมงยื่นความประสงค์ เข้าร่วมโครงการนำเรือออกนอกระบบได้

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะทำงานตรวจสอบประวัติความถูกต้อง

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

แม่ทัพน้อยที่ 4 ขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ในภูเก็ตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่ 13 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พลโทวิชาญ สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4

ศรชล.เขต 3 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3