ทีม WE ARE ONE คว้ารางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดี ปี 58

ทีม WE ARE ONE คว้ารางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดี ปี 58

ทีม WE ARE ONE ดำเนินโครงการ สอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่ คว้ารางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดี ปี 2558 จากสถาบันพระปกเกล้า
ทีม WE ARE ONE ดำเนินโครงการ สอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่ คว้ารางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดี ปี 2558 จากสถาบันพระปกเกล้า

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับเกียรติคุณในการสนับสนุนทีมเยาวชนของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (ทีม WE ARE ONE) ดำเนินโครงการ “สอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่” ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ และสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้รับโล่รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดี ประจำปี 2558 จากสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายโอภาส ชอบดี และนายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึง นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และคณะครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับชุมชนชาวไทยใหม่เป็นชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ชาวไทยใหม่มีวัฒนธรรมภาษาการพูดเป็นของตนเอง และได้รับสัญชาติเป็นคนไทย แม้จะเป็นคนไทย แต่ไม่สามารถ อ่าน-เขียนภาษาไทยได้ เด็กจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาภาษาไทย ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนภาษาไทยและให้ความรู้เพื่อให้เด็กชาวไทยใหม่สามารถ อ่าน-เขียนภาษาไทยได้ หากไม่ได้รับการศึกษาก็จะทำให้เด็กไม่สามารถ อ่าน-เขียนภาษาไทยได้เลย และก่อให้เกิดปัญหา เช่น การสื่อสารกับสังคมภายนอก การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กชาวไทยใหม่ที่ไม่สามารถ อ่าน-เขียนภาษาไทยได้ จึงได้จัดทำโครงการสอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่ขึ้น เพื่อทำให้เด็กชาวไทยใหม่อ่านออก เขียนภาษาไทยได้ รวมทั้งสามารถสื่อสาร และอย่างน้อยเพื่อให้เด็กชาวไทยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยให้น้องไทยใหม่ มีความรู้ในการศึกษาภาษาไทยในระดับพื้นฐาน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเด็กในชุมชนชาวไทยใหม่ อายุ 7-12 ปี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

Share:

Related Post

Ulthera เหนือกว่าการยกกระชับผิวด้วยวิธีอื่นอย่างไร ต้องทำกี่ครั้งถึงเห็นผล?

Ulthera เหนือกว่าการยกกระชับผิวด้วยวิธีอื่นอย่างไร ต้องทำกี่ครั้งถึงเห็นผล?

Ulthera (อัลเทอร่า) เหนือกว่าการยกกระชับผิวด้วยวิธีอื่นอย่างไร ต้องทำกี่ครั้งถึงเห็นผล? Ulthera (อัลเทอร่า) คือ เทคโนโลยียกกระชับผิวที่ทำงานโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง Focused Ultrasound ยิงลงไปใต้ผิวชั้นลึกสุด เพื่อให้ผิวเกิดการหดตัวและยกกระชับขึ้น หลังทำผลลัพธ์อยู่ได้นานถึง 1 ปี…

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.