ทต.วิชิต จัดโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี 2559

ทต.วิชิต จัดโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 59 ที่บริเวณถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559 โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศตำบลวิชิต และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการถนนเด็กเดิน เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในศักยภาพของตนเอง อย่างสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างบทบาททางสังคมให้เป็นตัวอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน เกิดการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน ถานบันการศึกษา องค์กรและเครือข่าย
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดซุ้มนิทรรศการ “เด็กไทยสร้างสรรค์ คิดแบบพอเพียง” การจำหน่ายอาหาร การแสดงความสามารถพิเศษบนเวทีของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดเทศตำบลวิชิตในหัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่มีดีมาโชว์” เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมบทบาทของตัวเองตามความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยที่จะเป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.