เชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด “เสน่ห์วิชิต”

เชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด "เสน่ห์วิชิต"

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จัดประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “เสน่ห์วิชิต” หมายถึง ภาพที่แสดงให้เห็นถึง ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว เรื่องราวการดำเนินชีวิต อาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ของประชาชน ชุมชนในตำบลวิชิต เพื่อประชาสัมพันธ์และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวิชิตให้เป็นที่รู้จัก

เทศบาลตำบลวิชิตจึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทย

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินท่านล่ะ 3 ภาพ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิทัล
 3. ความละเอียดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ สามารถปรับตกแต่งได่ตามสมควร เช่น ความคมชัด สีสัน ความสว่าง โดยไม่บิดเบือนเนื้อหาความเป็นจริง
 5. ส่งไฟล์ในแบบ JPEG (ไม่ต่ำกว่า 300 dpi) พร้อมไฟล์ต้นฉบับ โดยบันทึกลงแผ่นซีดีเท่านั้น
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2555
 7. ขอรับใบสมัครได้ที่เคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ www.phuket-vichit.go.th
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 9. ผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามไม่ให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
 10. ไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด เทศบาลตำบลวิชิตไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
 11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ยินยอมให้เทศบาลตำบลวิชิต สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลวิชิต หรือตามที่เทศบาลตำบลวิชิตเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่าย ค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
 12. ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 14. พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลวิชิต และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ต้องส่งเป็นซีดีพร้อมใบสมัคร กรอกรายละเอียดครบถ้วน โดย

 1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บที่มุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด เสน่ห์วิชิต” จ่าหน้าซองถึง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต 54/1 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศผลการตัดสิน
เทศบาลตำบลวิชิต จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 14 สิงหาคม 2555   โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตและที่เว็บไซต์ www.phuket-vichit.go.th

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10, 000 บาท
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3, 000 บาท
 • รางวัลชมเชย 6 รางวัล รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 1, 000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต โทร 076-525100 ผู้สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง www.phuket-vichit.go.th

Related Post

ผลตรวจโควิด – 19 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นลบทั้งหมด

ผลตรวจโควิด – 19 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นลบทั้งหมด

จากการตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) จ.ภูเก็ต 191 รายเมื่อวานนี้ (14 กันยายน) ผลเป็นลบทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.