เปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เสน่ห์วิชิต” ประจำปี 2555

เปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เสน่ห์วิชิต” ประจำปี 2555

รางวัลชนะเลิศ ภาพหลากกิจกรรมยามน้ำลด
รางวัลชนะเลิศ ภาพหลากกิจกรรมยามน้ำลด

นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาล ตำบลวิชิต ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “เสน่ห์วิชิต” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลวิชิตให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมี นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ภาพหลากกิจกรรมยามน้ำลด โดย นายเอกรัฐ พงศ์ธนาพาณิช
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพตะวันรอนที่คลองมุดง โดย นายวีรยุทธ ไพศาลวิริยะกิจ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพเมืองพุทธ โดย นายชูศักดิ์ อุทัยภาณุมาศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ภาพแสง สี ที่เขาขาด โดย นายอาณัติ พุ่มเกลี้ยง

รางวัลชมเชย 6 รางวัล ได้แก่

  • ภาพดูแลดั่งลูก โดย นายเสกสรร กิ่งวัชระพงศ์
  • ภาพจากบ้าน โดย นางสาวภาวพันธ์ โตแสง
  • ภาพยามเช้า โดย นายโกสินทร์ สุขุม
  • ภาพวันหนึ่งของรอมฎอน ณ มัสยิดบ่อแร่ โดย นายรุสดี ลือลามะ
  • ภาพวิถีชีวิตแห่งปากคลองมุดง โดย นายเอกชัย ชนะกุล
  • ภาพพลบค่ำ โดย นายนิพัทธ์ พรหมชัย

Related Post

ผลตรวจโควิด – 19 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นลบทั้งหมด

ผลตรวจโควิด – 19 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นลบทั้งหมด

จากการตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) จ.ภูเก็ต 191 รายเมื่อวานนี้ (14 กันยายน) ผลเป็นลบทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.