ทต.วิชิต ประกวดนางนพมาศ ชิงเงินกว่า 26,000 บาท

ทต.วิชิต ประกวดนางนพมาศ ชิงเงินกว่า 26,000 บาท

ทต.วิชิต ประกวดนางนพมาศ ชิงเงินรางวัลกว่า 26,000 บาท

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ภายในงานมีการแสดงบนเวทีและการประกวด นางนพมาศ ชิงเงินรางวัลกว่า 26,000 บาท

ปรากฏผลการประกวด ดังนี้
ชนะเลิศ นางสาววิมลฉัตร แซ่ภู่
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมนธิดา ตันสกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรายา พลอยมอญ

ทต.วิชิต ประกวดนางนพมาศ ชิงเงินรางวัลกว่า 26,000 บาทhttp://news.phuketindex.com/lifestyle/vichit-74-228042.html

Posted by Phuket Journal on Friday, November 27, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.